05.03.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/002 – zoznam športových zväzov, ktoré dostali na rok 2020 dotáciu na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými športami podľa zákona o športe.
05.03.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V6 – aktualizácia 4.3.2021
25.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V5- aktualizácia 25.2.2021
11.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V4 - aktualizácia 11.2.2021
08.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001- aktualizácia 8.2.2021
05.02.2021
Kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020
05.02.2021
Zoznam požadovaných príloh k Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020
04.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001_V3
03.02.2021
Tlačová správa k predĺženiu termínu na podávanie žiadostí v rámci Výzvy č. 2020/001
02.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001
31.01.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001_V2
26.01.2021
Test podniku v ťažkostiach-pomôcka
26.01.2021
Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP
26.01.2021
Príloha č.1 de minimis
26.01.2021
Príloha č.1
26.01.2021
Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti a vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1tátnej pomoci pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č.1
26.01.2021
Schéma štátnej pomoci pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
26.01.2021
Žiadosť
26.01.2021
Žiadosť de minimis
26.01.2021
Postup podania žiadosti
26.01.2021
Postup podania žiadosti de minimis
25.01.2021
Výzva číslo 2021/001 - Profesionálne kluby
22.01.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001
31.12.2020
Príloha k schéme minimálnej pomoci
31.12.2020
Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
31.12.2020
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k Výzve
31.12.2020
Výzva číslo: 2020/001