Kurty a multifunkčné ihrisko v Myjave

V myjavskom športovom areáli medzi ulicami Milana Marečka a Hodžova pribudli na konci októbra nové športoviská. Dva kvalitné antukové kurty a multifunkčné ihrisko s umelou trávou a tribúnkou.

Nové zariadenia pre športových nadšencov tu vznikli v rámci projektu s názvom Modernizácia športovej infraštruktúry Myjava. Ten samospráva spracovala a predložila na posúdenie Fondu na podporu športu ešte v marci 2021. Zámer v septembri toho istého roka prešiel a jeho realizácia sa začala v máji 2022. Hodnota investičného zámeru bola vyčíslená na 214 788,- €, pričom poskytnutá suma z Fondu na podporušportu dosiahla hodnotu 107 088,- €. Zvyšok samospráva financovala z vlastných zdrojov. Vysúťaženým dodávateľom bola v tomto projekte spoločnosť Benet Sport, s. r. o., Bytča, ktorej zástupcovia boli prítomní aj na oficiálnom otvorení športovísk.

Ako sme spomenuli v úvode, v rámci tohto projektu v myjavskom športovom areáli pribudli dva tenisové kurty s antukovým povrchom, oplotením a osvetlením a jedno viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a tribúnkou. To bude možné využívať napríklad na tréningy a loptové hry - hádzanú, volejbal, futbal, tenis... Okrem toho ešte pokračuje rekonštrukcia existujúcej budovy pri kurtoch, v ktorej vzniká potrebné sociálne zázemie pre užívateľov športovísk. Šatne, toalety a podobne.

Veríme, že toto doplnenie areálu o nové športoviská pritiahne k športu ďalších nadšencov, najmä z radov detí a mládeže a skvalitní ponuku možností športového vyžitia v našom meste.

www.myjava.sk