O Fonde na podporu športu

Radoslav Jenčuš

projektové oddelenie – projektový manažér pre športovú infraštruktúru národného významu