O Fonde na podporu športu

Radoslav Jenčuš

projektové oddelenie – projektový manažér pre športovú infraštruktúru národného významu, poverený vedením kancelárie

Peter Drenčák

projektové oddelenie – projektový manažér pre športovú infraštruktúru národného významu