O Fonde na podporu športu

Ladislav Križan

predseda
Riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Jozef Krnáč

člen

Olympijský medailista v jude, tréner štátnej reprezentácie juniorov v jude.

Miroslav Dráb

člen

Generálny manažér slovenského parahokejového tímu, riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný Kubín.

Dušan Šaradín

člen

Športový pilot, hlavný metodik a kondičný tréner H&F, bývalý reprezentačný tréner karate.

Lukáš Pitek

člen

Vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ.

Branislav Tréger

člen

Predseda ZMOS, primátor mesta Liptovský Hrádok.

Michal Varmus

člen

Docent na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.