O Fonde na podporu športu

Lukáš Pitek

vymenovaný 15. 01. 2024

Predchádzajúci predsedovia správnej rady Fondu na podporu športu

Ladislav Križan (02. 09. 2020 – 30. 11. 2023)

Dušan Guláš (20. 05. 2020 – 16. 06. 2020)

Jozef Gönci (12. 12. 2019 – 18. 05. 2020)