O Fonde na podporu športu

Ladislav Križan

Ladislav Križan

Riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predchádzajúci predsedovia správnej rady Fondu na podporu športu

Dušan Guláš

Jozef Gönci