O Fonde na podporu športu

Kontakty

Fond na podporu športu
Príkopova 3255/6
831 03  Bratislava

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2020/001- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry:

ziadosti.infrastruktura@fnps.sk / projekty.infrastruktura@fnps.sk / vyuctovania.infrastruktura1@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2021/002 -  amatérske športové kluby:

ziadosti.sportovekluby@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2021/003 -  profesionálne športové kluby:

profikluby@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2021/004 - Výstavba, rekonštrukcia amodernizácia športovej infraštruktúry 2:

ziadosti.infrastruktura@fnps.sk / projekty.infrastruktura2@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2022/001 - Prevádzkovatelai športovej infraštruktúry:

ziadosti.prevadzkovatelia@fnps.sk

Kontaktný mail v rámci výzvy č. 2022/002 - Výstavba, rekonštrukcia amodernizácia športovej infraštruktúry 3:

ziadosti.infrastruktura@fnps.sk

Kontaktný mail na kanceláriu FNPŠ : office@fnps.sk

Telefónne čísla na zamestnancov kancelárie sú uvedené v sekcii O fonde / Kancelária.