16.03.2023
Zásady spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí k výzve č. 2022_002
15.03.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 v znení dodatku č. 1
15.03.2023
Príloha č. 7. - Vzor potvrdenia o organizácii významných športových podujatí
15.03.2023
Príloha č. 5. - Vzor formulára pre údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
15.03.2023
Príloha č. 4. - Vzor vyhlásenia žiadateľa o poskytnutie pomoci
15.03.2023
Príloha č. 3 - Vzor plánu udržateľnosti 2022
15.03.2023
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy DPH
15.03.2023
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy bez DPH
15.03.2023
Príloha č. 1 - Vzor formulára žiadosti
23.12.2022
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2022/002
23.12.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002
15.12.2022
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1
13.05.2022
Dodatok č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú Infraštruktúru č. 2022/001
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č. 1 v sledovaní zmien
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č.1
09.05.2022
Príloha č.1 k výzve č. 2022/001- schéma minimálnej pomoci v znení dodatku č.1
29.04.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001
29.04.2022
Príloha č. 2 k výzve č. 2022/001 – výpočet výšky pomoci
29.04.2022
Príloha č. 1 k výzve č. 2022/001 – schéma minimálnej pomoci
29.04.2022
Výzva č. 2022/001 – poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru
08.04.2022
Výzva č. 2020/001 v znení dodatku č. 1
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o organizácii medzinárodného športového podujatia
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o príprave reprezentantov
27.02.2022
Vzor čestného vyhlásenia žiadateľa o využívaní športoviska pre šport detí a mládeže
25.02.2022
Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 (aktualizácia 25.2.2022)
04.02.2022
Usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku v rámci výzvy č. 2020/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení aktualizácie č. 1
10.01.2022
Príloha č. 4 k výzve č. 2021/004 - Vzor plánu udržateľnosti projektu a prevádzkového modelu
20.12.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/004 – 1. verzia (k 20. 12. 2021)
15.11.2021
Príloha č. 3 k výzve č. 2021/004 – Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
15.11.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/004 – Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku
15.11.2021
Výzva FnPŠ č. 2021/004 – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
22.09.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (amatérske športové kluby a organizácie)
07.09.2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 v znení dodatku č. 1
30.08.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/003 V1
30.08.2021
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu
23.08.2021
Výzva č. 2021/003 na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby
20.08.2021
Prehľad o pomoci
20.08.2021
Prehľad o pomoci de minimis
06.05.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého peňažného príspevku pre profesionálne športové kluby v rámci výzvy č. 2021/001
12.04.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/002 V3 - aktualizácia 12.4.2021
12.04.2021
Aktualizácia - Príloha č.1. - Zoznam počtu aktívnych športovcov do 23rokov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020 (k 30.9.2019).
07.04.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/002 V6- aktualizácia 7.4.2021
30.03.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001V7_aktualizácia 23.3.2021
30.03.2021
Čestné vyhlásenie žiadateľa- príloha č.6 výzvy 2021/002
25.03.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/002 V - aktualizácia 25.3.2021
18.03.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/002 V1 - aktualizácia 18.3.2021
14.03.2021
Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku na základe výzvy č. 2020/001 (športová infraštruktúra) pre účely posúdenia projektu z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci
14.03.2021
Vyhlásenie žiadateľa o pomoc poskytovanú na základe výzvy č. 2020/001 (športová infraštruktúra)
05.03.2021
Výzva č. 2021/002 – Amatérske kluby a organizácie
05.03.2021
Príloha č. 1 k výzve č. 2021/002 – zoznam počtu aktívnych športovcov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020