19.01.2023
Príloha č. 1 – Vzorový formulár žiadosti
23.12.2022
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2022/002
23.12.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002
15.12.2022
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1
13.05.2022
Dodatok č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú Infraštruktúru č. 2022/001
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č. 1 v sledovaní zmien
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č.1
09.05.2022
Príloha č.1 k výzve č. 2022/001- schéma minimálnej pomoci v znení dodatku č.1
29.04.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001
29.04.2022
Príloha č. 2 k výzve č. 2022/001 – výpočet výšky pomoci
29.04.2022
Príloha č. 1 k výzve č. 2022/001 – schéma minimálnej pomoci
29.04.2022
Výzva č. 2022/001 – poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru
08.04.2022
Výzva č. 2020/001 v znení dodatku č. 1
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o organizácii medzinárodného športového podujatia
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o príprave reprezentantov
27.02.2022
Vzor čestného vyhlásenia žiadateľa o využívaní športoviska pre šport detí a mládeže
25.02.2022
Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 (aktualizácia 25.2.2022)
04.02.2022
Usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku v rámci výzvy č. 2020/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení aktualizácie č. 1
10.01.2022
Príloha č. 4 k výzve č. 2021/004 - Vzor plánu udržateľnosti projektu a prevádzkového modelu
20.12.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/004 – 1. verzia (k 20. 12. 2021)
15.11.2021
Príloha č. 3 k výzve č. 2021/004 – Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
15.11.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/004 – Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku
15.11.2021
Výzva FnPŠ č. 2021/004 – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
22.09.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (amatérske športové kluby a organizácie)
07.09.2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 v znení dodatku č. 1
30.08.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/003 V1
30.08.2021
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu
23.08.2021
Výzva č. 2021/003 na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby
20.08.2021
Prehľad o pomoci
20.08.2021
Prehľad o pomoci de minimis
06.05.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého peňažného príspevku pre profesionálne športové kluby v rámci výzvy č. 2021/001
12.04.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/002 V3 - aktualizácia 12.4.2021
12.04.2021
Aktualizácia - Príloha č.1. - Zoznam počtu aktívnych športovcov do 23rokov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020 (k 30.9.2019).
07.04.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/002 V6- aktualizácia 7.4.2021
30.03.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001V7_aktualizácia 23.3.2021
30.03.2021
Čestné vyhlásenie žiadateľa- príloha č.6 výzvy 2021/002
25.03.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/002 V - aktualizácia 25.3.2021
18.03.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/002 V1 - aktualizácia 18.3.2021
14.03.2021
Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku na základe výzvy č. 2020/001 (športová infraštruktúra) pre účely posúdenia projektu z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci
14.03.2021
Vyhlásenie žiadateľa o pomoc poskytovanú na základe výzvy č. 2020/001 (športová infraštruktúra)
05.03.2021
Výzva č. 2021/002 – Amatérske kluby a organizácie
05.03.2021
Príloha č. 1 k výzve č. 2021/002 – zoznam počtu aktívnych športovcov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020
05.03.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/002 – zoznam športových zväzov, ktoré dostali na rok 2020 dotáciu na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými športami podľa zákona o športe.
05.03.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V6 – aktualizácia 4.3.2021
25.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V5- aktualizácia 25.2.2021
11.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V4 - aktualizácia 11.2.2021
08.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001- aktualizácia 8.2.2021
05.02.2021
Kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020
05.02.2021
Zoznam požadovaných príloh k Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020
04.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2020/001_V3