20.12.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení dodatku č.1
20.12.2023
Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001
18.12.2023
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 2
15.11.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001
15.11.2023
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2023/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
15.11.2023
Príloha č. 1 výzvy – Vzorový formulár žiadosti
15.11.2023
Príloha č. 2 výzvy - Vzor plánu udržateľnosti projektu a prevádzkového modelu
15.11.2023
Príloha č. 3a) výzvy - Vzor textu uznesenia
15.11.2023
Príloha č. 3b) výzvy - Vzor čv štatutára o zabezpečení spolufinancovania
15.11.2023
Príloha č. 4 výzvy - Vzor formulára pre údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov
15.11.2023
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001
15.11.2023
Príloha č. 2 zásad - Vzor čestného vyhlásenia k telesnej a športovej výchove
15.11.2023
Príloha č. 3 zásad - Vzor potvrdenia o príprave reprezentácie na športovisku
15.11.2023
Príloha č. 4 zásad - Vzor potvrdenia o organizácii významných športových podujatí
13.11.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2022/002
30.06.2023
Výsledky posudzovania žiadostí v rámci výzvy č. 2022/002 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
21.06.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 „Mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru“
16.03.2023
Zásady spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí k výzve č. 2022_002
15.03.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 v znení dodatku č. 1
15.03.2023
Príloha č. 7. - Vzor potvrdenia o organizácii významných športových podujatí
15.03.2023
Príloha č. 5. - Vzor formulára pre údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
15.03.2023
Príloha č. 4. - Vzor vyhlásenia žiadateľa o poskytnutie pomoci
15.03.2023
Príloha č. 3 - Vzor plánu udržateľnosti 2022
15.03.2023
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy DPH
15.03.2023
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy bez DPH
15.03.2023
Príloha č. 1 - Vzor formulára žiadosti
23.12.2022
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2022/002
23.12.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002
15.12.2022
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1
13.05.2022
Dodatok č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú Infraštruktúru č. 2022/001
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č. 1 v sledovaní zmien
13.05.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 v znení dodatku č.1
09.05.2022
Príloha č.1 k výzve č. 2022/001- schéma minimálnej pomoci v znení dodatku č.1
29.04.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001
29.04.2022
Príloha č. 2 k výzve č. 2022/001 – výpočet výšky pomoci
29.04.2022
Príloha č. 1 k výzve č. 2022/001 – schéma minimálnej pomoci
29.04.2022
Výzva č. 2022/001 – poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru
08.04.2022
Výzva č. 2020/001 v znení dodatku č. 1
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o organizácii medzinárodného športového podujatia
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o príprave reprezentantov
27.02.2022
Vzor čestného vyhlásenia žiadateľa o využívaní športoviska pre šport detí a mládeže
25.02.2022
Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 (aktualizácia 25.2.2022)
04.02.2022
Usmernenie k vyúčtovaniu finančného príspevku v rámci výzvy č. 2020/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení aktualizácie č. 1
10.01.2022
Príloha č. 4 k výzve č. 2021/004 - Vzor plánu udržateľnosti projektu a prevádzkového modelu
20.12.2021
Často kladené otázky k výzve č. 2021/004 – 1. verzia (k 20. 12. 2021)
15.11.2021
Príloha č. 3 k výzve č. 2021/004 – Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
15.11.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/004 – Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku
15.11.2021
Výzva FnPŠ č. 2021/004 – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
22.09.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (amatérske športové kluby a organizácie)
07.09.2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 v znení dodatku č. 1