02.07.2024
Výročná správa FnPŠ za rok 2023 - príloha č. 3 - Prehľad podpornej činnosti
02.07.2024
Výročná správa FnPŠ za rok 2023 - príloha č. 2 - Správa nezávislého audítora
02.07.2024
Výročná správa FnPŠ za rok 2023 - príloha č. 1 - Účtovná závierka
02.07.2024
Výročná správa Fondu na podporu športu za rok 2023
09.06.2023
Prehľad podpornej činnosti Fondu na podporu športu za rok 2022
09.06.2023
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2022
09.06.2023
Účtovná závierka Fondu na podporu športu za rok 2022
09.06.2023
Výročná správa Fondu na podporu športu za rok 2022
30.06.2022
Výročná správa Fondu na podporu športu za rok 2021
30.06.2022
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2021 – Účtovná závierka Fondu na podporu športu za rok 2021
30.06.2022
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2021 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021
30.06.2022
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2021 – Prehľad podpornej činnosti Fondu na podporu športu za rok 2021
17.12.2021
Výročná správa Fondu na podporu športu za rok 2020
17.12.2021
Účtovná závierka Fondu na podporu športu za rok 2020 (príloha č. 1 k výročnej správe)
17.12.2021
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020 (príloha č. 2 k výročnej správe)
14.12.2020
Účtovná závierka Fondu na podporu športu zostavená k 31. 12. 2019
23.11.2020
Výročná správa a účtovná závierka FnPŠ za rok 2019