Športové podujatia
Významné súťaže

Účelom podpory je finančná pomoc pri organizácii významnej súťaže podľa zákona o športe, podľa ktorej sa významnou súťažou rozumie medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru, medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu a majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž.

Vzhľadom na to, že športové zväzy ako organizátori takýchto podujatí sa takmer vždy uchádzajú o organizáciu podujatia niekoľko rokov vopred, a štátne prostriedky, ktoré športové zväzy dostávajú od ministerstva školstva na základe zákona o športe sú viazané na rozpočtové obdobie jedného kalendárneho roka, nie je v mnohých prípadoch možné zabezpečiť financovanie takéhoto podujatia zo zdrojov samotných športových zväzov. Možnosť žiadať o podporu z Fondu na podporu športu umožní použitie finančných prostriedkov aj v iných rozpočtových rokoch.

Pre túto oblasť nie je v súčasnosti pripravovaná žiadna výzva.

Neboli zverejnené žiadne výzvy.
Neboli zverejnené žiadne výzvy.
Neboli zverejnené žiadne výzvy.