Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

 

Zistiť viac

Fond na podporu športu je na základe zákona č. 323/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnený na základe osobitnej výzvy poskytnúť mimoriadnu podporu na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky. Cieľom tejto legislatívnej zmeny bolo poskytnutie finančných prostriedkov pre športový sektor, ktorý bol zásadným spôsobom ovplyvnený protipandemickými opatreniami, ktoré príslušné štátne orgány prijímali od marca 2020 v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

Zistiť viac

Účelom podpory je finančná pomoc pri organizácii významnej súťaže podľa zákona o športe, podľa ktorej sa významnou súťažou rozumie medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru, medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu a majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž.

Vzhľadom na to, že športové zväzy ako organizátori takýchto podujatí sa takmer vždy uchádzajú o organizáciu podujatia niekoľko rokov vopred, a štátne prostriedky, ktoré športové zväzy dostávajú od ministerstva školstva na základe zákona o športe sú viazané na rozpočtové obdobie jedného kalendárneho roka, nie je v mnohých prípadoch možné zabezpečiť financovanie takéhoto podujatia zo zdrojov samotných športových zväzov. Možnosť žiadať o podporu z Fondu na podporu športu umožní použitie finančných prostriedkov aj v iných rozpočtových rokoch.

Zistiť viac