O Fonde na podporu športu

Peter Dedík

predseda

Generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ.

Mária Machová

členka

Nominantka Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.