O Fonde na podporu športu

Peter Dedík

predseda

Generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ.

Mária Machová

členka

Nominantka Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Veronika Gmiterko

členka

Nominantka Ministerstva financií Slovenskej republiky.