O Fonde na podporu športu

Miloš Tomáš

predseda

Generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ.

Mária Machová

členka

Nominantka Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Alexander Cirák

člen

Generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky.