Atletická dráha a multifunkčné ihrisko v Stupave otvorené pre verejnosť

„Od prvého apríla má verejnosť možnosť využívať vo vybraných časoch atletickú dráhu a v nej situované multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy,“ znelo hrdo počas slávnostného otvorenia športoviska v areáli Základnej školy v kpt. Nálepku v Stupave.

Atletická dráha a multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy na Záhorí sú od apríla sprístupnené pre verejnosť. V pondelok 8. apríla 2024 sa v priestoroch nového športoviska uskutočnilo oficiálne otvorenie spojené s krstom. 

Miestna vzdelávacia inštitúcia s takmer 1400-člennou žiackou základňou tvorí gro návštevníkov zrekonštruovaného ihriska, pričom v skorých ranných o podvečerných hodinách slúži i organizovaným a neorganizovaným športovcom, širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených.

„Možnosť priložiť ruku k dielu, aby pri najväčšej základnej škole na Slovensku vznikol vynovený multifunkčný areál pre žiakov i pre verejnosť, je naozaj zadosť učiňujúci pocit. Vďaka takýmto projektom, ktoré pomáhajú spoluvytvárať športujúcu komunitu, má práca Fondu na podporu športu zmysel,“ uviedol Lukáš Pitek, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Pozvanie prijali zástupcovia z Fondu na podporu športu Lukáš Pitek, predseda správnej rady a Ján Záhončík, člen správnej rady a účastník OH 1992 v Barcelone. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia z Ministerstva športu a cestovného ruchu Tomáš Kalný a Maroš Žužo zo sekcie športu a predsedníčka OZ RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave Marianna Piršelová. Nechýbalo vedenie mesta Stupava a riaditeľka základnej školy Zuzana Šimková. Nezabudlo sa aj na zástupcov verejnosti, ktorí budú dráhu využívať. Ako krstní rodičia nového športoviska boli tiež pozvaní občania Stupavy, trénerka atletiky Michaela Šoltýsová, ktorá je úspešná ultra-bežkyňa a Peter Išpold, reprezentant Slovenska na špeciálnych olympiádach, ktorý sa aktuálne venuje triatlonu.

Ako uviedol primátor mesta Peter Novisedlák: „Stupava je mesto, kde žije množstvo mladých rodín s malými deťmi. Vybudovanie tohto športoviska je prvý krok k skvalitneniu športovej infraštruktúry, ktorú chceme pre našich obyvateľov mať k dispozícii.“

Šport je pohyb a pohyb je zdravie. Krstilo sa symbolicky s vodou z neďalekého prameňa z Marianky, ktorému sú pripisované liečivé, ba až zázračné vlastnosti.  Po symbolickom pokrstení športoviska si prítomní športovci, zástupcovia verejnosti, zabehli symbolický prvý okruh aj s deťmi zo športových krúžkov a všetkými, ktorí mali chuť pridať sa.

Atletická dráha a multifunkčného ihrisko bolo od mája 2023 využívané školou v rámci hodín telesnej výchovy a tiež športovými krúžkami pôsobiacimi v rámci školy. Vzhľadom k stavebným prácam v areáli, bolo možné kvôli bezpečnosti športovisko sprístupniť verejnosti až v tomto roku. Verejnosť má možnosť využívať atletickú dráhu a v nej situované multifunkčné ihrisko vo vybraných časoch od začiatku apríla. Počas školského roka je v pracovných dňoch športovisko otvorené verejnosti v časoch: od 6:00 do 7:00 a od 17:00 do 20:00. Počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin je športovisko prístupné pre verejnosť od 7:00 do 21:00.

Projekt „Vybudovanie Atletickej dráhy a multifunkčného ihriska v areáli ZŠ“ bol podporený z Fondu na podporu športu v rámci programu „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v sume 100 072 €. Občianske združenie RZ ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave prispelo na vybudovanie ihriska sumou 20 000 €. 

(stupava.sk + luc), FOTO STUPAVA.SK/PETER KUBIČKA