Druhá telocvičňa v Chorvátskom Grobe v otvorená v priebehu roka

V minulosti žiadna, a tento rok už druhá dostavaná a otvorená nová telocvičňa. Takýto husársky kúsok sa podaril miestnej samospráve v Chorvátskom Grobe pod vedením starostky Vladimíry Vydrovej a s finančným prispením Fondu na podporu športu (FnŠP).

Novú telocvičňu pri Základnej škole s materskou školou Javorová alej v Chorvátskom Grobe - časti Čierna Voda - dnes oficiálne otvorili slávnostným prestrihnutím pásky. Na slávnostnom otvorení sa okrem predstaviteľov samosprávy z Chorvátskeho Grobu zúčastnili aj predseda správnej rady FNPŠ Ladislav Križan, člen správnej rady FnPŠ a generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Lažo, či predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja.

Nová telocvičňa s príslušenstvom a prepojovacím objektom na základnú školu stála obec celkovo 1,86 milióna eur, FNPŠ sa na výstavbe tohto športového stánku podieľal sumou vo výške takmer 495-tisíc eur.

„V Bratislavskom kraji, najmä do obcí okolo hlavného mesta SR Bratislavy, každoročne už roky pribudne približne 8 000 obyvateľov. Vytvára to neriešiteľný tlak na infraštruktúru vrátane tej školskej a športovej. Typický príklad je obec Chorvátsky Grob, v ktorej donedávna nebola ani jedno kryté športovisko. Niekoľko stoviek detí základných škôl muselo cvičiť v triedach alebo na školských dvoroch. Vďaka aktívnej starostke Vladimíre Vydrovej a jej tímu je a úspechu v dvoch výzvach Fondu na podporu športu, je to už minulosť. Obec tak disponuje dvomi krásnymi novými krytými športoviskami na opačných koncoch veľmi rozľahlej samosprávy. S výstavbou novej modernej telocvične na Školskej ulici obec začala v októbri 2021, dokončená bola vo februári a skolaudovaná začiatkom apríla 2023. Na novú telocvičňu za viac ako 2 milióny eur finančne prispel Fond na podporu športu sumou 910-tisíc eur. Druhú telocvičňu, a to pri ZŠ s MŠ Javorová alej v časti Čierna Voda sme slávnostne otvorili dnes aj vďaka príspevku fondu vo výške 498 728 eur. Som presvedčený, že nielen žiaci základných škôl, ale i materských škôl a tamojšie športové kluby ich budú vyťažovať od skorého rána do neskorých nočných hodín. Gratulujem, klobúk dolu pred všetkými, vďaka ktorým sa ďalšia parádne vec stala realitou!“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Pozitívny pohľad pridal aj Miroslav Lažo, člen správnej rady fondu a generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja. „Je skvelé vidieť, ako rýchlo sa veci hýbu vpred, keď sú projekty pripravené a ľudia zanietení. Nech sa dobre športuje!"

VIDEO ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA

Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Javorová alej bola súčasťou väčšieho projektu rozšírenia kapacít školy, v rámci ktorej bola postavená nová prístavba s 12 učebňami, priestormi pre pedagógov, sociálnymi zariadeniami, vrátane rozšírenia školskej jedálne a modernizácie školskej kuchyne. Samospráva na tento projekt získala 2,8 milióna eur z fondov Európskej únie.

Obec Chorvátsky Grob už v apríli tohto roka otvorila úplne novú telocvičňu v areáli Základnej školy s materskou školou na Školskej ulici. Aj na tento nový moderný športový priestor finančne prispel Fond na podporu športu, a to vo výške 910-tisíc eur. Spomínaná telocvičňa stála obec celkovo viac ako 2 milióny eur.

„Stavať dve telocvične a ďalšie verejné stavby súčasne bolo veľmi náročné, ale som veľmi rada, že sa nám tento rok podarilo otvoriť už druhé, celkom nové športovisko. Naše školy, ktoré navštevuje približne tisíc detí, ešte donedávna nemali vhodné priestory na cvičenie. Dnes je situácia aj vďaka spolupráci s Fondom na podporu športu oveľa priaznivejšia. Nielen deti, ale aj široká športová verejnosť môže využívať dva úplne nové športové stánky v Chorvátskom Grobe,“ vyhlásila po slávnostnom otvorení starostka Vladimíra Vydrová.

chorvatskygrob.sk + luc