Fanúšikovia plážových športov v Prešove sa môžu tešiť z obnoveného areálu

Realizácia diela  „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“ je ukončená. Mesto Prešov v utorok 31. októbra prevzalo od zhotoviteľa stavbu v hodnote približne 372 tisíc eur.

Mesto Prešov v auguste tohto roka odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi diela „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“, spoločnosti MARO, s. r. o. Výstavba trvala necelé tri mesiace.

Celková hodnota projektu predstavuje sumu 372 213,35 € s DPH. Financovanie bolo zabezpečené vďaka príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 250 289,58 € a vlastným zdrojom mesta vo výške 121 923,77 €.

Predmetom projektu bola výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove. Práce pozostávali z vybudovania ihriska pre plážové športy, a to vrátane jeho oplotenia, zlepšenia technickej úrovne a kvality existujúceho povrchu bežeckého oválu a doskočiska jeho rekonštrukciou.

„Obnova tohto areálu je významnou investíciou jednak do vzdelávania, no najmä do rozvoja pohybových aktivít detí v meste Prešov. Samozrejme, teší ma, že tento areál bude slúžiť všetkým Prešovčanom v tak husto obývanej lokalite a prinesie možnosti športovej sebarealizácie aj smerom k  verejnosti,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

V obnovenom areáli je hlavné oplotené ihrisko rozdelené na štyri menšie ihriská pre plážový volejbal, a to deliacimi mobilnými sieťami, ktoré sú uchytené na oceľových stĺpoch. Fanúšikovia plážových športov si tu však budú môcť zahrať aj plážový futbal či plážovú hádzanú, keďže súčasťou ihriska sú rovnako dve hádzanárske bránky.

Pôvodný povrch bežeckého oválu, vytvorený zo škvary, bol nahradený novým, trojvrstvovým, certifikovaným, tartanovým povrchom. Rovnakým spôsobom sa pristúpilo k obnove rozbehovej dráhy, pričom v rámci prác došlo aj k vybúraniu a úprave pôvodného doskočiska, ktoré si tiež vyžadovalo rekonštrukciu.

Cieľom mesta Prešov je zabezpečovať podporu a rozvoj športu, utvárať priaznivo a dlhodobo udržateľné podmienky pre edukačnú športovú činnosť, rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov, športovej reprezentácie SR a širokej verejnosti, vrátane zdravotne postihnutých občanov.

www.presov.sk