Info pre úspešných prijímateľov INFRA 4

V týchto dňoch kancelária Fond na podporu športu vyzýva úspešných uchádzačov na doplnenie údajov v zmysle bodu 9.3 výzvy č. 2023/001 "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - 2023" do systému eGRANT.

Formulár nájdete po prihlásení do systému v časti "Dodatočné dáta".

Po vyplnení odošlite elektronický formulár s prílohami do systému, vytlačte formulár bez príloh a podpísaný štatutárnym orgánom zašlite poštou alebo prostredníctvom ÚPVS na adresu:

Fond na podporu športu
Príkopova 3255/6
831 03 Bratislava

Po kontrole údajov Vám bude elektronicky doručený návrh Zmluvy o príspevku s ďalšími pokynmi.