INFRA 3: Podaných 199 žiadostí

Systém fnps.egrant.sk sa uzavrel v rámci tretej výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, tzv. INFRA 3, v pondelok 17. apríla 2023 o 23:59.

Celková suma požadovaných príspevkov cez fnps.egrant.sk dosiahla výšku 67,9 milióna eur.

Zamestnanci kancelárie Fondu na podporu športu začali formálnu kontrolu podaných žiadostí.