INFRA 4: Schválených 73 projektov v sume 35,4 milióna eur, podpora aj pre ME dorastu v atletike v Banskej Bystrici

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom jubilejnom 50. zasadnutí 23. mája 2024 schválila prerozdelenie zhruba 35,4 milióna eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, čo umožnilo avizované navýšenie príspevku fondu z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Z 225 žiadostí, ktoré doručili žiadatelia Fondu na podporu športu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001, tzv. INFRA 4, schválili členovia najvyššieho orgánu fondu 73 projektov.

„Som nesmierne rád, že pri rozhodovaní o poskytnutí príspevku v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2023/001 sa v správnej rade Fondu na podporu športu našla jednohlasná zhoda na maximalizáciu regionálneho princípu. Rešpektujúc hodnotenie projektov zo strany hodnotiacej komisie, najvyššie hodnotení žiadatelia v každom z ôsmich samosprávnych krajov dostali takmer 12,5 percenta finančných prostriedkov z celkovej alokácie výzvy. Fond na podporu športu týmto rozhodnutím ukazuje, že chce vyrovnávať regionálne rozdiely na Slovensku. O to viac ma teší fakt, že práve vďaka navýšeniu alokácie tzv. INFRA 4 Fond na podporu športu rozdelil medzi 73 projektov rekordných 35,4 milióna eur. Úprimná vďaka patrí všetkým žiadateľom za čas a energiu, ktoré venovali príprave projektov. Práve pre ich zanietenie a entuziazmus môže Fond na podporu športu pomáhať rozvíjať slovenské športové prostredie naprieč regiónmi i odvetviami,“ povedal Lukáš Pitek, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Výzvu INFRA 4 vypísal Fond na podporu športu ešte 15. novembra minulého roku. Záujemcovia o finančný príspevok mohli svoje žiadosti zasielať od 1. až do 29. februára 2024. Za tento čas doručili fondu 225 žiadostí, z ktorých 47 neprešlo formálnou kontrolou kancelárie fondu, ďalšie 4 vylúčila odborná komisia Športová infraštruktúra. Zvyšných 174 žiadostí ohodnotila odborná komisia Športová infraštruktúra, pričom členovia komisie tak celkovo vykonali spolu 582 jednotlivých hodnotení. Spomenutým 73 projektom schválila správna rada fondu podporu.                                        

Výsledky posudzovania žiadostí „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001, tzv. INFRA 4

 

INFRA 4: REGIONÁLNY PREHĽAD

Správna rada Fondu na podporu športu zároveň na základe návrhu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky schválila poskytnutie príspevku na projekt podpory významnej súťaže majstrovstvá Európy v atletike U18, ktoré sa uskutočnia v Banskej Bystrici od 18. do 21. júla 2024, v maximálnej výške 484 000 eur.

Na zasadnutí zúčastnili aj poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Mária Kolíková a Natália Nash.