K atletickému štadiónu pribudne v Martine tribúna za viac ako milión eur

Fond na podporu športu oficiálne schválil dotáciu pre mesto Martin vo výške 1,1 milióna eur na vybudovanie tribúny s kapacitou 520 miest. Ide zatiaľ o najväčšiu dotáciu fondu mestu Martin od jeho vzniku.

Vedenie mesta Martin opäť potvrdzuje, že rozvoj športovej infraštruktúry je jednou z jeho priorít. Vďaka úspešnej žiadosti na Fond na podporu športu pri atletickom štadióne v blízkosti Spojenej školy Martin pribudne nová tribúna určená pre divákov a zázemie športovcov a ich klubov. „Aj keď v Martine dnes prevláda trend prázdneho vykrikovania a očierňovania, som rád, že naň môžeme odpovedať prvými úspechmi. Vďaka poctivej práci sa nám podarilo získať doposiaľ najväčšiu dotáciu od Fondu na podporu športu v jeho histórii. Športovci z Martina a verím, že aj z celého Slovenska budú môcť využívať novú tribúnu, v ktorej nájdu svoje zázemie a umožnia tak konanie súťaží, pretekov a iných podujatí. Martinčanov určite poteší miesto hodné nového štadiónu, z ktorého budú môcť povzbudiť svojich obľúbencov,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko a zároveň poďakoval členom Komisie športu a Oddelenia projektového manažmentu a cykloturistiky mesta Martin, ktorí sa podieľali na tvorbe žiadosti.

mt

Projekt novej tribúny poskytuje dostatočné miesto nielen pre divákov, ale aj pre zázemie športovcov, trénerov a organizátorov športových podujatí. Tribúna bude zložená z dvoch nadzemných podlaží prepojených vnútornými a vonkajšími schodiskami. Na prízemí bude umiestnené vstup pre športovcov a personál, šatne pre športovcov s hygienickým zázemím, hygienické zázemie pre divákov, miestnosť pre upratovačku, sauna, sklad a technická miestnosť.

Na druhom nadzemnom podlaží nájdete kancelárie, boxy pre médiá, terasu a tribúnu s platformami, šatne, klubovňu a iné nevyhnutné miestnosti vrátane schodísk. Náklady na vybudovanie tribúny sú odhadované na 2 112 587 eur, pričom Fond na podporu športu mestu schválil dotáciu vo výške 1,1 milióna eur.

MT

www.martin.sk