Komplexné informácie k INFRA 3

Fond na podporu športu zverejnil na svojom webovom sídle všetky relevantné informácie týkajúce sa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002.

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE K VÝZVE 2022/02

V tzv. výzve INFRA 3 schválila správna rada fondu na svojom zasadnutí 9. marca 2023 dodatok, ktorým rozšírila okruh oprávnených žiadateľov o vysoké školy a regionálne úrady školskej správy.

Členovia správnej rady zároveň schválili na ostatnom zasadnutí zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí k aktuálnej infraštruktúrnej výzve, ktorej celková suma alokovaných prostriedkov predstavuje 17,6 milióna eur.

V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami, keď bola spoluúčasť päťdesiat percent, je aktuálne nastavené spolufinancovanie zo strany žiadateľa na minimálne tridsať percent, pričom vyššie percento znamená viac bodov a väčšiu šancu na úspech.

Systém fnps.egrant.sk bude pre žiadateľov otvorený v termíne 17. marca až 17. apríla 2023. Konzultácie ku výzve adresujte prosím výhradne mailom na adresu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.