Konferencia Aktívna škola plná podnetných nápadov

„Poďme spolu spoločne preskakovať pomyselnú gymnastickú kozu predsudkov,“ zaznelo na úvod konferencie Aktívna škola – viac pohybu na školách, ktorú zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Tézu, že pohyb je dôležitý nielen pre zdravie, ale aj pre rozvoj mozgu, potvrdili vedecké kapacity už mnohonásobne. Pravidelná dlhodobá fyzická aktivita je základný pilier úspechu v udržiavaní zdravej populácie. Aktívne prestávky či sedenie na fit loptách, prípadne zavedenie pohybu do procesu učenia všetkých predmetov, to je len zopár podnetných príkladov z medzinárodnej konferencie. Naučiť deti, že šport je bezpodmienečná súčasť každého dňa, je zodpovednosť nás všetkých.

Aktívna_škola

„Fond na podporu športu môže byť veľmi nápomocný pri rozvoji stratégie „Aktívna škola“ práve modernizáciou a rekonštrukciou, respektíve výstavbou športovej infraštruktúry pri školách. Tieto športoviská sú totiž miesto, kde sa mnohé aktivity, vrátane poobedných, najčastejšie dejú. Fond v doterajších dvoch výzvach podporil 65 projektov školskej športovej infraštruktúry po celom Slovensku v sume približne 17,5 milióna eur. Je dôležité zdôrazniť, že kritériá výzvy zvýhodňujú práve ,školské‘ projekty, ktoré kultivujú športoviská využívané pre šport detí a mládeže na účely telesnej a športovej výchovy,“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

(luc)