Križan: Komunikáciou a spoluprácou k súdržnosti v športe

„Ak má šport držať pokope a napredovať, kľúčové je, aby jednotlivcom na ňom záležalo vďaka láske k športu viac, ako na nich samých,“ povedal na úvod bloku Šport a ekonomika v rámci Konferencie Šport a spoločnosť 2023 v Poprade Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Prierezové video odprezentovalo tri roky práce Fondu na podporu športu.  „Ďakujem veľmi pekne členom kancelárie, ktorí popri členoch správnej rady a dozornej rady, v relatívne úzkom kruhu, sprocesovali výsledky, ktoré ste mali možnosť vidieť,“ uviedol Križan.

Sport_a_spolocnost

Na záver úvodného slova poukázal na fotografiu z konca 19. storočia, zobrazujúcu hroby manželov, katolíckeho muža a protestantskej ženy.

hrob

„Vnímam ako najdôležitejšiu tému pre budúcnosť ekonomiky slovenského športu jeho súdržnosť. Sme tu rôzni ľudia, ale spája nás láska k športu, tú nezruší ani smrť či pomyselný múr, ktorý môžu stavať napríklad politici. Súdržnosť smeruje k schopnosti komunikácie a spolupráce. Preto by som si veľmi prial, aby fond bol priestor vytvárajúci nádej pre dobrovoľníkov zo športového nevoľníctva. Nie sľuby, ale výsledky za posledné tri roky, ktoré ste videli, sú kľúčové. Budovať dôveru aj na takýchto podujatiach, pripojenie Slovenského olympijského a športového výboru do tohto krásneho eventu, je krásny príklad. Je to proces, a ak ľudia, ktorí viackrát plánovali ,vraždu‘ toho druhého, sú schopní si sadnúť za jeden stôl a riešiť problémy, aj my v slovenskom športe musíme byť schopní dať sa dokopy a posúvať sa vpred,“ uzavrel Ladislav Križan.

(luc), FOTO OLYMPIC.SK/ANDREJ GALICA