Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky hľadá priestory pre seba a svoje podriadené organizácie

VÝZVA NA PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE ZÁUJEMCOV FORMOU PREDLOŽENIA PONUKY ZA ÚČELOM PRESKÚMANIA MOŽNOSTÍ REALITNÉHO TRHU

 na :

,,Zabezpečenie nájmu priestorov pre zamestnancov budúceho nájomcu“

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie svojich prevádzkových potrieb hľadá  vhodné administratívne priestory o celkovej výmere minimálne 5 467 m2 (kancelárske priestory) a 820 m2 (skladové priestory).

Požadované priestory majú slúžiť pre Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a nasledovné podriadené organizácie:    

  • TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.,
  • Fond na podporu športu
  • ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR

Potencionálni záujemci môžu vyžiadať bližšie informácie o požadovanom štandarde potrebného na zabezpečenie prevádzkových potrieb budúceho nájomcu  na adrese najom@mincrs.sk

Ponuku bude možné predložiť do lehoty: 23.02.2024 do 15:00 hod.

Odporúčame, aby si  potencionálny záujemca požiadal o bližšie informácie v primeranej lehote tak, aby bol schopný svoju ponuku predložiť do vyššie uvedenej lehoty. 

Cieľom tejto Výzvy je, aby Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky umožnilo účasť na daný predmet Výzvy čo najširšiemu okruhu potenciálnych záujemcov pôsobiacich na relevantnom trhu, za dodržania minimálneho požadovaného štandardu potrebného na zabezpečenie prevádzkových potrieb budúceho nájomcu.