Multifunkčná športová plocha v Hurbanove

Základná škola v Hurbanove s 350 žiakmi sa môže popýšiť nielen vynikajúcou spoluprácou s rodičmi, ale od pondelka aj novootvorenou multifunkčnou športovou plochou.

Hurbanovo

„Je skvelé počuť slová vedenia školy, ako sa rodičia zapájajú do vyučovacieho procesu, spoločne organizujú rôzne mimoškolské aktivity na podporu športu. Škola kladie dôraz na pohyb, disponibilné hodiny využíva na posilnenie telesnej a športovej výchovy,“ uviedol Ján Záhončík, člen správnej rady Fondu na podporu športu.

V škole pôsobia rôzne záujmové športové útvary. Manažment školy sa zapája do športových výziev ako Športová akadémia Mateja Tótha, teší sa podpore širšej verejnosti, organizuje doplnkové športové aktivity ako cvičenie cez prestávky, športové dni, či Európsky týždeň športu. Spolupracuje so športovými organizáciami na miestnej, regionálnej aj štátnej úrovni. Nová športová infraštruktúra poskytla ďalšie možnosti spolupráce so širšou verejnosťou, podporila budovanie miestnej komunity a zabezpečila zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. „Priamo na slávnostnom otvorení oznámili, že v spolupráci s aktuálnymi majstrami Slovenska vo volejbale mužov - Rieker UJS Komárno – plánujú otvorenie školského volejbalovoho klubu,“ uzavrel účastník OH 1992 v Barcelone a poslanec obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš Záhončík

Fond na podporu športu sa na projekte spolupodieľal sumou vyše 71-tsíc eur.

(luc), FOTO ZŠ HURBANOVO