Multifunkčné ihrisko v Pavlovciach nad Uhom

Už niekoľko mesiacov si multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom užívajú nielen žiaci, ale aj široká verejnosť. Bezmála päťtisícová obec v okrese Michalovce v Košickom kraji uviedla do prevádzky nové športovisko posvätením počas dňa otvorených dverí miestnej základnej školy.

„Pozvanie prijala široká verejnosť nielen z našej obce, ale aj okolitých dedín. Pri jednotlivých aktivitách si zmerali sily zástupcovia všetkých vekových kategórií. V rámci školského klubu detí je najväčší záujem o futbalové zápasy, v ktorých si merajú sily študenti so svojimi učiteľmi,“ povedal starosta obce Anton Kocela.

Pavlovce nad Uhom

Jedným dychom dodal, že ihrisko umožňuje i pestrú krúžkovú činnosť, ako aj skvalitnenie procesu výučby telesnej výchovy. Na multifunkčnom ihrisku sa odohrali aj zápasy športovej olympiády, na ktorej sa zúčastnili žiaci z okolitých škôl.  

Fond na podporu športu sa na projekte podieľal sumou takmer 102-tisíc eur, pričom v rovnakej výške bolo aj spolufinancovanie samosprávy.

Pavlovce nad Uhom

„Multifunkčné ihrisko v tomto regióne je vzpruha nielen pre samotnú obec, ale aj pre jej blízke okolie. Nespočetné množstvo možných aktivít, vrátane mini futbalu, basketbalu, volejbalu, či tenisu, predstavuje pozitívny potenciál smerom k rozvoju športovej gramotnosti, rovnako ako výrazné nasmerovanie detí i dospelých k pohybu a s ním spojenému zdravému životnému štýlu,“ skonštatoval Dušan Šaradín, člen správnej rady Fondu na podporu športu.

(luc), FOTO PAVLOVCE NAD UHOM