Multifunkčné ihrisko vo Veľkom Šariši

Pri príležitosti dozvukov Medzinárodného dňa detí slávnostne otvorili multifunkčné športovisko pri základnej škole vo Veľkom Šariši.

Bežeckú dráhu si na otvorení vyskúšali aj hostia, medzi nimi aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Veľký Šariš je znovu o niečo väčší a je väčší o toto športovisko, ktoré tu pribudlo. Toto mesto je úspešné v čerpaní v rôznych zdrojoch financovania najmä na športovú infraštruktúru a nepochybne to bolo aj v tomto prípade. Využili Výzvu pre región, kde boli úspešní a získali takmer 40-tisíc eur. Samozrejme ďalšími financiami prispel Fond na podporu športu. Pre nás je kľúčové, aby v mestách a mestečkách Prešovského samosprávneho kraja pribúdala športová infraštruktúra. Som rád, že toto športovisko budú využívať deti nielen zo Základnej školy tu vo Veľkom Šariši, ale aj ďalší. Verím, že deti si prídu na svoje a budú rásť aj ich športové výkony,” zdôraznil M. Majerský.

PRVÉ MESTO NA SLOVENSKU, KTORÉ SA HRDILO TITULOM EURÓPSKE MESTEČKO ŠPORTU

Zámerom mesta Veľký Šariš je vytvárať podmienky pre športovú činnosť v meste, podporovať športové kluby a rozvoj pohybovej zručnosti. Aj z týchto skutočností mesto Veľký Šariš získalo prestížny titul Európske mestečko športu na rok 2021. Predmetom projektu bolo vytvorenie funkčného a bezpečného športového areálu obsahujúceho tartanové bežecké dráhy, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, dráhu pre skok do diaľky, tegballovú plochu i tribúnu,” informovala projektová manažérka Mária Gáborová z Referátu projektového riadenia na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši. 

Obnovený športový areál má vysoký inovačný a rozvojový potenciál pre rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry. Vznikol tu aj nový šport teqball. Ide o šport, ktorý kombinuje prvky futbalu i stolného tenisu a je výborným doplnkom pre futbalistov. Moje obrovské ďakujem smeruje Prešovskému samosprávnemu kraju, že naše mesto pri mnohých týchto projektoch finančne podporilo. Získali sme od prešovskej župy cez 37 tisíc ur. V neposlednom rade ďakujem Fondu na podporu športu za finančnú podporu vo výške  takmer 108 tisíc eur, bez ktorej by sa tento projekt realizoval veľmi ťažko. Je vidieť, že ich hlavné poslanie má zmysel a taktiež verím, že týmto našim projektom naplníme aj ich cieľ a to vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,” povedal primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall (nezávislý).

MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVISKO PRE VŠETKÝCH

Areál je určený pre širokú verejnosť, žiakov školy, športové kluby, pre verejné podujatia, prispôsobený aj pre zdravotne znevýhodnených športovcov. Ihrisko bolo financované z rozpočtu PSK iné zdroje predstavujú dotáciu z Fondu na podporu športu. Ide o investíciu vo výške približne 215 000 eur. 

„Odchádzam maximálne pozitívne naladený. Pri miestnej základnej škole s približne 500 žiakmi vyrástlo parádne multifunkčné ihrisko, ktoré pokrstili miestni športovci rôznych vekových kategórií bežeckými pretekmi. Areál má obrovský potenciál, obec sa rozrastá, treba vytrvať, postupne zveľaďovať, zrekonštruovať i telocvičňu. V každom prípade je to skvelý začiatok, vidieť, že manažment miestnej samosprávy má dobre nastavenú filozofiu a vidí možnosti rozvoja nielen pre obec, ale i jej okolie,“ dodal Dráb, člen správnej rady Fondu na podporu športu i výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja a zároveň generálny manažér slovenského parahokejového tímu a riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný Kubín.

„Ďakujeme predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému za to, že toto športovisko podporili a tak isto ďakujeme aj za finančnú podporu Fondu na podporu športu a členovi správnej rady fondu Miroslavovi Drábovi, že nás poctil svojou prítomnosťou. Ďakujeme všetkým našim hosťom, poslancom Národnej rady SR Viere Leščákovej i Jozefovi Lukáčovi, poslancom PSK i našim mestským poslancom. Ďakujeme za prítomnosť aj členke delegácie Ases Europe pani Junger i konateľovi spoločnosti Funnysport pánovi Vojtechovi Šajdákovi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričínili k tomu, aby toto športovisko mohlo v našom meste robiť radosť deťom, mládeži i dospelým," zaznelo na slávnostnom otvorení.

FOTO FACEBOOK - Mesto Veľký Šariš - oficiálna stránka