Nová športová hala v Ivanke pri Dunaji

„Zabudnite na telocvičňu, nechajte pokojne hrdo znieť označenie športová hala,“ vyznal sa Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu, počas slávnostného otvorenia telocvične s prvkami športovej haly pri ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

Tú ako stavenisko odovzdalo vedenie obce staviteľovi 22. 2. 2022 a dnes sa môže pýšiť moderným vybavením pre viacero športov, ktorých ihriská sú vyznačené dovedna 1,2 kilometrom rôznofarebných čiar. Ako bonus sa do haly žiaci tamojšej základnej školy dostanú bosou nohou priamo zo vzdelávacej časti. 

„V Bratislavskom kraji každoročne už roky pribudne približne 8 000 obyvateľov a mnohí sa sťahujú práve do obcí okolo hlavného mesta SR Bratislavy. V priebehu rokov sa preto nápor i na základnú infraštruktúru, vrátane školstva od materských cez základné škôl, stáva bez externej pomoci prosto nezvládnuteľný. Platí to i pre Ivanku pri Dunaji od vedením pána starostu Vladimíra Letenaya,“ pokračoval Križan.

Jasle, tri obecné materské školy, jedna cirkevná a jedna súkromná predznamenávajú nápor detí, ktoré rastú do povinnej školskej dochádzky. „Som preto mimoriadne rád, že Fond na podporu športu mohol podať pomocnú ruku po Chorvátskom Grobe, Rovinke či Hviezdoslavove i ďalšej obci v okolí Bratislavy. Pri tamojšej základnej škole pomenovanej po našom velikánovi M.R. Štefánikovi, ktorú navštevuje vyše tisícka žiakov i z vedľajšieho Zálesia, bola vybudovaná krásna nová voňavá športová hala. Nebolo by to možné bez príspevku skoro milión eur pre projekt, ktorý uspel v tzv. výzve „INFRA 1“ pri päťdesiat percentnom spolufinancovaní. Som presvedčený, že nielen žiaci základnej školy pod vedením pani riaditeľky Leškovej, ale i materských škôl a tamojšie športové kluby, ktorých je dvojciferný počet, ju budú vyťažovať od skorého rána do neskorých nočných hodín. Nech sa stane športovým centrom obce! Gratulujem, klobúk dolu pred všetkými, vďaka ktorým sa ďalšia parádne vec stala realitou!” uzavrel Križan a jedným dychom vyzdvihol aj staviteľa, spoločnosť SKANSKA, ktorá sa obdivuhodne držala harmonogramu a stavbu odovzdala len s drobným časovým posunom.

K pozitívnym ohlasom pridal svoj postreh aj Miroslav Lažo, člen správnej rady fondu. „Je skvelé počuť, že škola zavádza v niektorých ročníkoch, práve vďaka rozšíreniu školskej športovej infraštruktúry, pilotne tri hodiny telesnej výchovy. Pohyb jednoznačne patrí k vzdelávaniu," dodal Lažo, zároveň generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

(luc)