Nová telocvičňa pri gymnáziu v Spišskej Novej Vsi

V Spišskej Novej Vsi pribudla multifunkčná telocvičňa, za približne 4,3 milióna eur ju vybudoval Košický samosprávny kraj (KSK). Slúžiť bude najmä študentom miestnych stredných škôl, ale aj širokej verejnosti. Investíciu financoval kraj z vlastných zdrojov, časť nákladov refinancujú zo zdrojov Fondu na podporu športu.

„Získali sme príspevok vo výške 1,1 milióna eur, tieto peniaze by sa potom vrátili späť do rozpočtu a budeme ich môcť využiť na iné športovisko," uviedol Trnka. Ozrejmil, že hala je multifunkčná a určená pre viacero druhov športov ako florbal, futsal, volejbal, ale aj basketbal či bedminton. Jej súčasťou je aj hľadisko pre približne stovku divákov. Pozostáva z dvoch blokov, v jednom je zázemie s oddychovou zónou, šatňami pre športovcov, kabinetmi a sociálnymi zariadeniami a v druhom je hracia plocha.

Ingeborg Skalská, riaditeľka Gymnázia Javorová, ktoré bude telocvičňu prevádzkovať, ocenila, že hracia plocha sa dá predeliť. „Budú tak môcť pedagógovia pripraviť aj individuálny tréningový plán, respektíve sa bude môcť jednej vyučovacej hodiny zúčastniť viacero tried naraz," dodala. Trnka upozornil, že v poslednom období vybudovali a zrekonštruovali v kraji viaceré športoviská, cieľom krajskej samosprávy je dať ich všetky v priebehu niekoľkých mesiacov pod správu jednej spoločnej inštitúcie. 

Investíciu ocenil aj primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. Vzhľadom na to, že telocvičňu postavili blízko mestskej športovej haly, podľa neho výrazne pomôže pri organizácii rôznych podujatí či aktivitách športových klubov. „Zámer tu bol už niekoľko rokov, som rád, že sa športovisko podarilo vybudovať práve na tomto mieste. V Spišskej Novej Vsi máme viacero športových klubov, ktoré by ho mohli taktiež využívať," skonštatoval Bečarik, ktorý je zároveň člen správnej rady fondu.

Zástupca zhotoviteľa Rastislav Bendík podotkol, že stavbu budovali s cieľom čo najväčšej energetickej efektívnosti. „Napríklad boli použité svetlá, ktoré sa dajú ovládať a svietivosť sa nastavuje podľa potreby. Vzduchotechnika je nastavená tak, že všetky informácie z haly idú cez čidlá na tzv. velín, kde sa nastavuje vykurovanie. Spotreba sa dá aj plánovať," ozrejmil. Výstavba novej haly šla podľa vopred stanoveného časového harmonogramu, práce trvali viac ako rok.

(tasr + luc), FOTO FACEBOOK RASŤO TRNKA