Nová telovičňa v Dunajskej Strede

Trnavský samosprávny kraj vo štvrtok 13. apríla 2023 slávnostne otvoril novú telocvičňu pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, ktorého je zriaďovateľom. Moderné športovisko v areáli školy bude slúžiť študentom, ako aj obyvateľom mesta Dunajská Streda a okolitých obcí. Župa získala na projekt finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške viac ako pol milióna eur, pričom do výstavby novej telocvične investovala celkovo sumu vo výške 950-tisíc eur.

„Úspešne sme zrealizovali ďalší projekt z nášho viacročného plánu výstavby a modernizácie  telocviční a športovísk pri 13 župných stredných školách vo všetkých siedmich okresoch. Moderné športovisko pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede sme prepojili priamo s budovou školy, čo je pre študentov a pedagógov veľmi praktické riešenie. Popri novej hracej ploche sa tu nachádzajú šatne, miestnosť pre gymnastiku, náraďovňa či sociálne zariadenia. Budova telocvične a celý areál sú bezbariérové, čím vytvárame možnosť na športovanie  aj zdravotne znevýhodneným ľuďom. Verím, že nová a moderná telocvičňa bude dobre slúžiť študentom i širokej verejnosti,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v Dunajskej Strede je to už tretie športovisko, ktoré župa za predchádzajúce dva roky vybudovala alebo zmodernizovala.

Objekt telocvične pozostáva z dvoch častí, a to z hracej plochy a sociálnej časti. Hracia plocha, šatne so sprchami, ako aj sociálne zariadenia pre študentov a študentky a miestnosť so športovým náradím sa nachádza na prízemí. Na vrchnom poschodí vznikla technická miestnosť, strojovňa vzduchotechniky a učebňa gymnastiky. V rámci projektu bol tiež upravený areál a vstup do budovy pre ľudí s telesným znevýhodnením.

„Nové športovisko na našej škole veľmi chýbalo, a preto som vďačná trnavskej župe za jej finančnú podporu pri výstavbe modernej a kvalitnej telocvične. Som presvedčená, že nová telocvičňa prispeje k skvalitneniu štúdia na škole a k zlepšeniu podmienok na výchovu nových športových talentov. “ uviedla riaditeľka Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede Monika Sihelská.

DS

www.trnava-vuc.sk