Nový školský rok otvorili s modernými športoviskami

Začiatok septembra sa už tradične nesie v znamení návratu školákov do školských lavíc. Dva mesiace oddychu vystrieda príprava do života a zbieranie nových vedomostí a zručností. S modernou dobou prichádzajú nové trendy nielen vo vzdelávaní, ale aj v športovej príprave, ktorá bude na ďalších dvoch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy na oveľa vyššej úrovni.

Prispejú k tomu športoviská, o ktorých rekonštrukciu či výstavbu sa postaral Trenčiansky samosprávny kraj. Gymnazisti v Považskej Bystrici tak okrem nedávno otvoreného multifunkčného ihriska môžu svoj športový talent rozvíjať aj v moderne zrekonštruovanej telocvični. „Táto investícia bola v hodnote viac ako 1 mil. eur, z toho Fond na podporu športu prispel 60 percentami, zvyšok zaplatila Trenčianska župa zo svojho rozpočtu. Je to telocvičňa s najmodernejším povrchom, sú tu vybudované nové sociálne zariadenia, zázemie a ja pevne verím, že žiaci si ju počas školského roka riadne užijú,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Súčasťou rekonštrukcie, ktorá začala v auguste minulého roka, bolo aj zateplenie obvodového plášťa, strechy, realizácia kompletného rozvodu vykurovania a s tým súvisiace práce, vďaka čomu bude prevádzka telocvične energeticky efektívnejšia.

Fond na podporu športu prispel sumou vyše 600-tisíc eur. "Veľmi sa tešíme, ze začiatok nového školského roka priniesol slávnostné otvorenia školskej športovej infraštruktúry. Práve školské telocvične sú miesto, kde to žije celý deň, doobeda vyučovacím procesom a poobede krúžkovou a klubovou činnosťou. Keď sa vie pre dobrú vec spojiť spolupráca samosprávy, župy a fondu, výsledok stojí za to. Nech sa v Považskej Bystrici dobre športuje!" povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

V novom školskom roku má však gymnázium noviniek oveľa viac. „V tomto roku oslávi naša škola 70 rokov svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti sa uchádzame o zmenu názvu s čestným prívlastkom Gymnázium Dominika Tatarku. Pre našu školu to bude veľká česť, už len vďaka jeho veľkým spisovateľským úspechom, ale aj osobnostným charakteristikám,“ povedal riaditeľ školy Pavel Mikuláš. Tento rok otvára gymnázium aj novú päťročnú bilingválnu anglicko-slovenskú sekciu. „My sme k tomuto kroku pristúpili postupne na viacerých župných gymnáziách. Žijeme v európskom spoločenstve, preto si myslím, že to žiakom pomôže ľahšie nájsť prácu aj v zahraničí, budú môcť pracovať na medzinárodných projektoch, študovať v zahraničí. A ja si veľmi želám, aby sa potom, po nadobudnutí nových vedomostí a skúseností, vrátili naspäť na Slovensko,“ povedal župan.

www.tsk.sk + luc