Obnovená telocvičňa v Bijacovciach

Po viac ako roku rekonštrukčných prác má školská telocvičňa v obci Bijacovce v okrese Levoča nový vzhľad. Vďaka zdrojom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a dotácii z Fondu na podporu športu (FnPŠ) tak vzniklo športovisko, ktoré budú využívať žiaci školy aj športové kluby z okolia. 

V obci je elokované pracovisko prešovskej strednej odbornej školy lesníckej (SOŠL). S rozsiahlou rekonštrukciou skeletu a interiéru telocvične sa začalo koncom roka 2021. Viac ako 420.000 eur poskytol na modernizáciu športoviska v rámci svojej prvej výzvy zameranej na športovú infraštruktúru FnPŠ. Zvyšných 625.000 eur šlo z rozpočtu zriaďovateľa školy, ktorým je PSK.

"Telocvičňa už pred 20 rokmi vyzerala naozaj žalostne a jej stav bol nevyhovujúci. Výsledok všetkých rekonštrukčných zásahov stojí za to. Má nielen atraktívny šat a upravené okolie, ale najmä poskytuje bezpečné a kvalitné podmienky pre žiakov školy aj športovcov z celého okresu," zhodnotil predseda PSK Milan Majerský. Trénovať tam bude hneď niekoľko klubov, okrem iných futbalisti či dobrovoľní hasiči, organizovať by sa tam mohli aj medziškolské turnaje či súťaže s medzinárodným charakterom. Zároveň tam vznikne zázemie na vzdelávanie aj pre žiakov miestnej základnej školy.

V telocvični nechýba nové športové vybavenie pre viaceré druhy športov od volejbalu cez hádzanú, florbal až po basketbal, zároveň tam vznikla aj nová tribúna. "Čím viac takýchto telocviční bude, tým viac budeme mať aktivovanú mládež a všeobecne celú populáciu v rámci športu. Sme naozaj radi, že môžeme pomáhať rozvíjať pohybovú gramotnosť po celom Slovensku," skonštatoval člen Správnej rady FnPŠ Dušan Šaradín.

Investičná akcia zahŕňala viacero zásadných stavebných úprav. Obnovou prešiel samotný skelet, pôvodný drevený nahradil oceľový aj s opláštením. Zateplila sa plochá strecha pristaveného objektu šatní, ktorý ostal zachovaný. V mieste nových únikových dverí telocvične pribudlo vonkajšie schodisko a okolo neho sa upravili sokle a chodník. "V interiéri vymenili všetky transparentné výplne otvorov za nové plastové okná. Položili tu keramickú dlažbu a drevenú palubovú podlahu. Vybudovala sa tiež nová plynová kotolňa, nové rozvody kúrenia, vody a odpadu, zdravotechnické zariadenia, ako aj elektrika či osvetlenie a pribudli smart technológie," dodáva hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

(tasr + luc)