Od 1. decembra 2023 nastávajú zmeny v zložení orgánov Fondu na podporu športu

Minister školstva Tomáš Drucker odvolal z funkcie predsedu správnej rady Ladislava Križana, pričom jeho povinnosti bude do vymenovania jeho nástupcu plniť podpredseda správnej rady Gábor Asványi. Rovnako boli z funkcie odvolaní aj dvaja členovia správnej rady Dušan Šaradín a Michal Varmus. Na ich miesto nastupujú Ján Pivovarník a Ján Záhončík. Na návrh ministerstva financií bola odvolaná aj členka dozornej rady Veronika Gmiterko, zatiaľ bez náhrady.

Zasadnutie správnej rady v novom zložení je naplánované na štvrtok 14. decembra 2023 na domovskej pôde v Národnom tenisovom centre.