Pôvodný ľad chladil pivovar

Stál pri zrode pôvodnej ľadovej plochy v Hurbanove, rovnako nechýbal ani teraz pri jej znovuotvorení. Rudolf Poništ, športový bard a bývalý dlhoročný funkcionár TJ Agro Hurbanovo, s pasiou rozpráva o histórii i súčasnosti multifunkčnej ľadovej plochy v Hurbanove.

„Niekedy začiatkom 90 rokov ponúkol pivovar Zlatý bažant mestu, že by vedeli dodávať prebytočný chlad v zimnom období na ľadovú plochu. Vedenie mesta sa toho chytilo, našlo sa aj financovanie a projekt bol na svete,“ rozrozprával sa Poništ (na fotografii vľavo v červenej bunde vedľa Ladislava Križana, predsedu správnej rady Fondu na podportu športu).

Hurbanovo

Chladovod z pivovaru, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti športoviska, dodával nespotrebovaný chlad z kompresorovej stanice. Všetko fungovalo do privatizácie podniku, následnej sa nový manažment uzniesol, že toto riešenie nie je ekonomicky výhodné.

Písal sa rok 2003, keď plocha 60x30 pod holým nebol prestala slúžiť športovému účelu. Chátrať začala aj prevádzková budova so šatňami, prezliekarňami a bufetom.

Pomoc Fondu na podporu športu a iniciatíva Slovenského zväzu ľadového hokeja nakopla samosprávu a oživenie, dnes už viacúčelovej, arény, sa stalo skutočnosťou.

Hurbanovo

„Pre Hurbanovo je to niečo úžasné. V zimnom období tu boli športu chtiví mladí ľudia odkázaní len na prírodu. A keďže tu už poriadne roky nemrzlo, korčuľovanie a hokej šli do úzadia,“ pokračoval dlhoročný športový funkcionár, hokejista z pasie v partii kamarátov.

Hurbanovo

„Som presvedčený, že celoročné využitie plochy, poteší nielen Hurbanovčanov, ale i mnoho ľudí v našej spádovej oblasti. V okolí Hurbanova je mnoho troj- až päťtisícových obcí, pre ktoré sa vďaka tomuto projektu otvára mnoho nových možností,“ uzavrel Rudolf Poništ.

(luc), FOTO LADISLAV MESZÁROS