Prešov bude mať areál na plážové športy

Dňa 2. augusta 2023 došlo k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi stavby na ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“. Práce by mali byť ukončené do konca septembra tohto roka. Už čoskoro sa tak fanúšikovia plážových športov budú môcť tešiť z obnoveného areálu.

Už čoskoro sa začne s realizáciou výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry na ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove. Fond na podporu športu schválil mestu Prešov dotáciu vo výške viac ako 250-tis. €.

PO

Správna rada Fondu na podporu športu schválila mestu Prešov nenávratný finančný príspevok pre projekt „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“ vo výške 250 289,58 €. Celková hodnota projektu bola na základe výsledkov verejného obstarávania (VO) stanovená na sumu 357 556,54 € s DPH, z čoho 30% poskytne mesto. Aktuálne prebieha proces podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom VO na zákazku.

Realizácia projektu prinesie novovybudovanú športovú infraštruktúru a obnovenie už existujúcej, a to so zámerom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku pre široký okruh užívateľov s možnosťou organizovania športových podujatí a súťaží národného i nadnárodného významu.

Predmetom projektu je výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove. Projekt pozostáva z vybudovania ihriska pre plážové športy (4 kurty), a to vrátane jeho oplotenia, zlepšenia technickej úrovne a kvality existujúceho povrchu bežeckého oválu a doskočiska jeho rekonštrukciou. Ihrisko bude zároveň konfigurovateľné na rôzne typy plážových športov. Mesto Prešov má ambíciu v budúcnosti ihrisko zastrešiť a zabezpečiť tak jeho celoročné využitie.

„Keďže som celé detstvo vyrastal na ul. Matice slovenskej, som naozaj rád, že práve športový areál ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove prejde výraznou zmenou, v rámci ktorej ho čaká kompletná rekonštrukcia. Obnova bežeckého okruhu, doskočiska a celého priestoru so zameraním na plážové športy bude významnou investíciou jednak do vzdelávania, no najmä do rozvoja pohybových aktivít detí v meste Prešov. Samozrejme, teší ma, že tento areál bude slúžiť všetkým Prešovčanom v tak husto obývanej lokalite a prinesie možnosti športovej sebarealizácie aj smerom k verejnosti,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Cieľom tohto projektu je zabezpečiť podporu a rozvoj športu, utvárať priaznivo a dlhodobo udržateľné podmienky pre edukačnú športovú činnosť, rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov, športovej reprezentácie SR a širokej verejnosti, vrátane zdravotne postihnutých občanov.

www.presov.sk