Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Už viac ako desať rokov hrá MŠK Spišská Belá slovenskú hokejbalovú extraligu. S cieľom rozvoja profesionálneho športu, ako aj podpory športu pre ostatných, detí a mládeže, zdravého vývoja populácie v meste a okolí sa vedenie Spišskej Belej zapojilo do infraštruktúrnej výzvy Fondu na podporu športu.

Projekt prestrešenia hokejovo - hokejbalovej haly v Spišskej Belej uspel vďaka viaczdrojovému financovaniu, popri meste sa na ňom podieľali aj Prešovský samosprávny kraj a Fond na podporu športu, ktorý prispel sumou 153 500 eur. Celkové náklady tejto fázy revitalizácie vyčíslili na takmer 310-tisíc eur.

Spisska_Bela

„Výstavbou vznikol pre obyvateľov mesta ale aj širokého regiónu multifunkčný športový areál. Halu v tesnej blízkosti jednej z dvoch základných škôl v našom meste využívajú na hodiny telesnej výchovy. Keďže učiteľ telesnej výchovy je zároveň tréner mládežníckych kategórii hokejbalového klubu, previazanosť: základná škola – športový klub – mesto je nesmierne dôležitá,“ píše Katarína Hradická pre spisskabela.sk.

FOTOGALÉRIA Z DOKONČENIA PRESTREŠENIA

„Zámer mesta rozšíriť ponuku športových zariadení o moderné, kvalitné športovisko pre rozvoj športových a pohybových aktivít, využiteľné počas celého roka vyšiel na sto percent. Regionálny rozmer areálu umocňuje jeho bezbariérovosť a prístupnosť pre športu chtivých zo širokého okolia,“ povedal Dušan Šaradín, člen správnej rady Fondu na podporu športu.

(luc) + spisskabela.sk