Prvá telocvičňa v Chorvátskom Grobe, jej výstavba trvala necelých 16 mesiacov a stála viac ako 2 milióny eur

V Chorvátskom Grobe pri Bratislave dnes otvorili vôbec prvú telocvičňu. Jedna z najväčších obcí na Slovensku s viac ako 7400 obyvateľmi doteraz nedisponovala žiadnou telocvičňou a niekoľko stoviek detí základných škôl muselo cvičiť v triedach alebo naškolských dvoroch. To sa však onedlho zmení.

Na otvorení novej telocvične sa okrem predstaviteľov tunajšej samosprávy zúčastnili aj poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký, štátny tajomník MŠVVaŠ pre šport Richard Nemec, predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan, predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcovia národných športových zväzov a miestna športová verejnosť.   

S výstavbou novej modernej telocvične na Školskej ulici obec začala v októbri 2021, dokončená bola vo februári a skolaudovaná začiatkom apríla 2023. Na novú telocvičňu za viac ako 2 milióny eur finančne prispel Fond na podporu športu sumou 910-tisíc eur.

Zaujímavosťou je, že v Chorvátskom Grobe stavia miestna samospráva v tomto čase aj druhú telocvičňu, a to pri ZŠ s MŠ Javorová alej, v časti Čierna Voda. Dostavaná by mala byť v septembri tohto roku. Aj na výstavbu tejto telocvične prispel Fond na podporu športu, a to sumou 498 728 eur.

„Zdieľame vašu radosť z novej modernej telocvične, pokojne možno povedať, športovej haly. Práve preto, že športoviská využívané pre šport detí a mládeže na účely telesnej a športovej výchovy sú zároveň miesto, kde sa mnohé športové aktivity, vrátane poobedných klubových aktivít, najčastejšie dejú. Dobrá vec sa podarila!" povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu. 

„Našou snahou je umožniť tunajším deťom športovať, rozvíjať ich pohybové aktivity a hľadať potenciálne športové talenty. Robíme všetko preto, aby sme boli úspešní. Aby naše budúce generácie boli úspešné“, povedala starostka obce Chorvátsky Grob Vladimíra Vydrová.

Nová telocvičňa na Školskej ulici v Chorvátskom Grobe je novou modernou stavbou, ktorá bude dôstojným športovým stánkom pre obyvateľov Chorvátskeho Grobu. A samozrejme, bude slúžiť aj na rôzne spoločenské a kultúrne akcie. No v prvom rade bude miestom športových aktivít pre žiakov a žiačky základnej školy s materskou školou.

„Teší ma, že sme pri výstavbe telocvične mysleli aj na zelené opatrenia, ktoré sú potrebné v boji proti klimatickej zmene. Vybudovali sme vsakovacie objekty, strecha telocvične je pripravená na možnú inštaláciu fotovoltiky v budúcnosti. Na prepojovacom objekte telocvične s budovou školy sme vybudovali extenzívnu strešnú záhradu, v ktorej sme vysadili 290 kusov suchomilných trvaliek. Stromy a rastliny boli vysadené aj v bezprostrednom okolí. Spolu sme vysadili 1360 rastlín, ktoré pomôžu s likvidáciou prebytočnej dažďovej vody a zároveň vydržia aj výraznejšie suchá,“ priblížila starostka.

Vráťme sa ale k samotnej telocvični. Samospráva v nej vytvorila priestor a podmienky na realizáciu mnohých športov a hier. K dispozícii sú hracie plochy pre volejbal, basketbal, futsal, tenis, florbal, hádzanú, bedminton, atletiku, gymnastiku, stolný tenis a ďalšie športy.

„Všetky tieto športy plánujeme podporovať vytvorením nových krúžkov alebo aj športových klubov v spolupráci s viacerými občianskymi združeniami, športovými asociáciami a profesionálnymi klubmi,“ dodáva starostka.

Samozrejmou súčasťou novej haly sú aj šatne s uzamykateľnými skrinkami, potrebné sociálne zariadenia a nevyhnutné technické zázemie. No a spomenúť treba aj hľadisko pre viac ako 140 divákov.

„Verím, že otvorením tohto atraktívneho športového stánku začíname písať novú úspešnú kapitolu rozvoja športu v Chorvátskom Grobe. Tento rok nás tiež čaká otvorenie ďalších športových objektov, ako sú nový futbalový štadión s tréningovými plochami a ďalšia telocvičňa. Šport v Chorvátskom Grobe teda dostáva novú vzpruhu,“ uzatvára Vladimíra Vydrová.

www.chorvatskygrob.sk