Prvý výkop Športového centra Žilinskej univerzity

Slávnostným výkopom v areáli atletického štadióna dnes započali budovanie športového centra pri Žilinskej univerzite v Žiline.

Myšlienka vybudovať športový areál Žilinskej univerzity v Žiline sa vďaka spolupráci univerzity so Slovenským atletickým zväzom, Fondom na podporu športu, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a mestom Žilina naplnila. K súčasnému, plne fungujúcemu atletickému štadiónu, pribudne moderná športová hala.

„Žilina ako krajské mesto disponuje viacerými športoviskami, ktoré roky plnili úlohu športovej infraštruktúry národného významu. Mestská krytá plaváreň z 1963 je na Slovensku vôbec najstaršia plaváreň s krytým 50-metrovým bazénom. Štadión MŠK Žilina po roku 2010 roky plnil funkciu domovského stánku našej futbalovej reprezentácie. Kto by si nepamätal historicky vôbec prvé, legendárne víťazstvo našich nad Španielskom? Práve tu sa v roku 2014 zrodil triumf našich futbalistov nad tímom, ktorý predtým v kvalifikáciách až osem rokov neprehral! Nielen Žilinčania, ale všetci na celom Slovensku, však dodnes trpíme traumou pre osud tzv. Korytnačky, unikátnej športovej haly na Bôriku od architekta Ľudovíta Kupkoviča dokončenej v 1986, o ktorú vrcholový šport fakticky prišiel v roku 2006. Cítim preto veľkú, až historickú radosť, že dnes slávnostným výkopom začala výstavba budovy novej športovej haly ako súčasti Športového centra Žilinskej univerzity v Žiline,“ uviedol Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Zdôraznil, že žilinská verejná vysoká škola po dokončení projektu ponúkne všetko pre harmonicky rozvoj mladého človeka ako študenta i športovca zároveň. „Na jednom mieste, de facto na skok, je tu škola, internát, krásne zrekonštruovaná menza, úplne parádna posilňovňa. K nim pribudol nedávno plne funkčný atletický štadión s kompletným zabezpečením všetkých ľahkoatletických disciplín a vonkajšími viacúčelovými ihriskami, prístupný i pre verejnosť.“

Križan zároveň pripomenul, že v novej budove, ktorej bude dominovať športová hala, by mali získať potrebné zázemie i atléti, dnes sa prezliekajúci dočasne v unimobunkách. Oveľa väčší význam však pripisuje novému športovisku v prínose pre všetky palubovkové športy v Žiline, vrátane reprezentácií. „Nič z toho by sa nepodarilo bez spolupráce Žilinskej univerzity v Žiline a mesta Žilina pod vedením prošportového primátora Petra Fiabáneho, ktorého poslanci na projekt zabezpečili z rozpočtu mesta 1,5 milióna eur 29. júna 2023. Som rád, že Fond na podporu športu pritom zohral opätovne kľúčovú úlohu, keď obe strany dokázal spojiť, a to nielen vyčlenením piatich miliónov eur na tento projekt. Suma predstavuje najväčšiu verejnú investíciu do športu v novodobej histórii tohto územia po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ja si mimoriadne vážim všetkých, ktorí k nej prispeli, sadiac tak spolu krásny strom s vedomím, že jeho tieň či plody budú konzumovať roky až ich nasledovníci. Prajme si, aby pri samotnej prevádzke haly a jej nákladoch určite nie jednoduchá spolupráca vysokej školy a mesta pokračovala a bola dlhodobo úspešná pri hľadaní harmónie medzi záujmami akademickej obce a športových kluboch podporovaných mestom," dodal Ladislav Križan.

Pozitívne vyjadrenie pridal i Michal Varmus, člen správnej rady Fondu na podporu športu. „Vzdelávanie a šport vždy patrili k sebe. Preto som nesmierne rád, že Fond na podporu športu môže podporiť projekt, ktorý významne obohatí športové zázemie Žilinskej univerzity v Žiline a priblíži ju k štandardu významných zahraničných univerzít, čo sa týka športovej infraštruktúry. Je to aj skvelá správa pre širokú športovú obec a verejnosť, pretože takáto hala tu v regióne mimoriadne chýbala a poskytne útočisko mnohým športom, od klubovej až po reprezentačnú úroveň. V príprave projektu dobre fungovala komunikácia medzi mestom Žilina a vedením Žilinskej univerzity v Žiline, čo položilo základ dnešného slávnostného začatia výstavby športového centra,“ povedal Varmus.

(luc), FOTO (lk) + TASR/Daniel Stehlík