Šport v Košiciach dostane nový impulz, vznikne Národné olympijské centrum plaveckých športov

V metropole východu sa chystá výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE). Plánovaný moderný a energeticky úsporný športový stánok má byť dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. 

Okrem toho sa v Košiciach výrazne zlepšia tréningové možnosti klubov plaveckých športov a zároveň sa skvalitnia podmienky a komfort pre rekreačných plavcov. V budove terajšej Mestskej krytej plavárne (MsKP) vzniknú aj nové priestory pre relax a oddych, čo by mohlo prilákať ďalších fanúšikov aktívneho pohybu.

Vedenie mesta Košice dnes v sídle Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v Bratislave predstavilo projekt výstavby Národného olympijského centra plaveckých športov Košice. Ako zdôraznil košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) NOCKE, snahou vedenia mesta je, aby sa už v dohľadnej dobe mohlo začať s výstavbou najmodernejšieho plaveckého komplexu na Slovensku, ktorý vznikne spojením Mestskej krytej plavárne a obľúbeného kúpaliska Červená hviezda.  

„Za vyše 23 rokov od nežnej revolúcie sa na Slovensku vybudovali len tri plavecké bazény. Som hrdý na to, že sa nám po dlhých mesiacoch príprav a rokovaní podarilo získať podporu našich partnerov pri realizácii tejto dôležitej investície, na ktorú dlhé desaťročia čakali všetci športovci a rekreační plavci v našom meste. Pokračujeme tak v úspešnom projekte Reštartu športu v Košiciach. Chcem sa poďakovať vedeniu SOŠV, Fondu na podporu športu, Slovenskej plaveckej federácii, Ministerstvu školstva za ich podporu tomuto úžasnému projektu, ktorý bol zaradený a získal štatút Športovej infraštruktúry národného významu. Košičania si zaslúžia kvalitné plavecké centrum špičkových parametrov, za ktorým nebudú musieť cestovať do iných miest alebo zahraničia. Teším sa aj na medzinárodné súťaže, ktoré sa u nás budú môcť uskutočniť a prinesú do nášho mesta tisíce návštevníkov a vytvoria priestor pre reprezentáciu celého Slovenska v tom najlepšom svetle,“ uviedol primátor.

Pri financovaní sa spojí štát a samospráva

Predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan privítal, že sa medzi mestom a štátnymi inštitúciami našla zhoda na potrebe zásadnej rekonštrukcie a modernizácie súčasnej Mestskej krytej plavárne, na mieste ktorej vyrastie NOCKE.

Predpokladaná hodnota výstavby dosahuje 17,5 milióna eur bez DPH, v týchto dňoch sa finalizuje proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Harmonogram výstavby počíta s tým, že predpokladaná dĺžka stavebných prác by mala dosahovať 18 mesiacov. Posledný deň, keď si bude možné zaplávať v oboch bazénoch Mestskej krytej plavárne, je stanovený na 30. júna.

„Veľmi vítam, že je zhoda medzi mestom Košice, správcom jeho Mestskej krytej plavárne, Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenskou plaveckou federáciou a Fondom na podporu športu na potrebe jej zásadnej rekonštrukcie a modernizácie. Správna rada Fondu na podporu športu preto schválila tento projekt medzi projekty športovej infraštruktúry národného významu. Vzniku prvého 50m bazéna s 10 dráhami spĺňajúceho náročné normy svetovej federácie teraz predchádza najprv úspešné ukončenie verejného obstarávania, ale i následné potrebné kladné hodnotenie projektu z pohľadu hodnoty za peniaze od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) z Ministerstva financií SR či pre pravidlá poskytovania štátne pomoci od Protimonopolného úradu SR. Pre veľkú finančnú náročnosť projektu i limitované zdroje fondu je nevyhnutné spojenie všetkých dostupných síl. Pozitívny príklad je už prebiehajúci projekt rekonštrukcie bazéna v Trnave spolufinancovaný i fondom, kde sa vďaka finančnej participácii mesta Trnava i Trnavského samosprávneho kraja súčasne rekonštrukcia už uskutočňuje. Verím, že po inšpirácii sa vo februári 2023 už dosiahnutou dohodou na podpore financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove medzi mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom a SFZ, sa podarí dosiahnuť dohodu na spolupráci i na tomto projekte," skonštatoval Križan. 

Nový plavecký komplex získal štatút športovej infraštruktúry národného významu 

Aj Slovenský olympijský a športový výbor dlhodobo podporuje všetky projekty na zlepšenie športovej infraštruktúry či už lokálneho alebo národného významu. Podľa jeho prezidenta Antona Siekela na Slovensku chýba kvalitný areál pre plavcov a vodných pólistov, ktorý by spĺňal najvyššie medzinárodné štandardy a bol schopný stať sa dôstojným miestom pre organizáciu významných medzinárodných plaveckých podujatí.

„Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach, kde pomáhame aj pri rozvoji Steel arény, poskytne plavcom a vodným pólistom vyšší komfort a lepšie zázemie. Navyše sa môže stať vzorom v udržateľnosti, keďže sa zvýši jeho energetická efektivita. Pri rokovaniach s predstaviteľmi štátu, mestských i krajských samospráv sa budeme snažiť o podporu ďalších podobných športových projektov, aby sme dobehli investičný dlh do športovísk,“ uviedol Siekel.

Prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek ako rodený Košičan stál od začiatku pri zrode myšlienky výstavby olympijského centra plaveckých športov. Pripomína, že z Košíc pochádzajú viaceré legendy plávania a vodného póla. Pamätníci si podľa neho určite spomenú na zaplnené tribúny a dokonca aj strechy šatní či lampy na bazéne legendárneho „čéhačka“, kde sa v jeden deň hrali vodnopólové zápasy a konali sa aj súťaže v skokoch do vody, plávaní a synchronizovanom plávaní.

„Spolu s prezidentom SOŠV a košickým primátorom sme mali jasný cieľ vytvoriť zo súčasnej MsKP  moderné plavecké centrum spĺňajúci kritéria FINA, kde sa budú môcť organizovať medzinárodné súťaže. V roku 2022 sme dostali od štátnych orgánov prísľub, že to ako športovisko národného významu bude podporený aj dotáciou zo strany štátu. Verím že sa projekt podarí dotiahnuť do zdarného konca a na financovaní sa bude podieľať nie len mesto Košice, ale aj štát a Košický samosprávny kraj.“

ČÍTAJTE VIAC NA KOSICE.SK