Správna rada obhliadla športové infraštruktúrne zámery v Prešove

Správna rada Fondu na podporu športu absolvovala koncom týždňa výjazdové zasadnutie v Prešove, čím ukončila sériu výjazdových rokovaní po krajských mestách Slovenskej republiky.

V rámci prehliadky regionálnej športovej infraštruktúry navštívili členovia správnej rady miesto výstavby futbalovej Tatran Arény, ktorá by mala tvoriť súčasť hostiteľských športovísk európskeho šampionátu futbalistov do 21 rokov v roku 2025. Zástupcovia samosprávy aj fondu prerokovali možnosti realizácie a financovania projektu.

Tatran Arena

Predstavitelia mesta Prešov rovnako odprezentovali futbalový štadión v Jazdeckom areáli, ktorý má výhľadovo predstavovať tréningovú bázu regiónu. V jej blízkosti sa nachádza aj ihrisko s umelou trávou z areáli ZŠ Prostějovská, ktoré otvorili koncom minulého roka aj vďaka podpore FNPŠ.

Jazdecký areál

Ďalšia z priorít prešovskej samosprávy je revitalizácia areálu ZŠ Kráľovnej pokoja, kde je plánovaná výstavba športovísk pre plážové športy, ako aj obnova atletického zázemia.

ZŠ Kráľovnej pokoja

Členovia správnej rady mali možnosť navštíviť aj zimný štadión, ako aj miesto plánovanej výstavby tréningovej hokejovej haly i mestskej plavárne.

Zimný štadión

Zároveň si pozreli jediný funkčný velodróm na Slovensku a zmapovali zmodernizovanú športovú halu Prešovskej univerzity aj Tatran Handball Arena.

Velodróm

V závere obhliadky sa účastníci zastavili v súkromnej športovej strednej škole ELBA, pri ktorej koncom roka skúšobne otvorili multifunkčné ihrisko financované cez úspešný projekt Fondu na podporu športu.

ELBA

(luc)