Správna rada rozhodla o Raslaviciach

Správna rada Fondu na podporu športu zasadala vo štvrtok na domovskej pôde v Národnom tenisovom centre.

Na úvod rokovania sa vedenie fondu zaoberalo prípadom projektu „Podpora a rozvoj športu v obci Raslavice“ predloženého v rámci tzv. výzvy INFRA 1, teda výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001.

Na základe podkladov hlavnej kontrolórky športu Mariany Dvorščíkovej správna rada schválila vratku v sume poskytnutého príspevku vo výške 210 840,83 eur s lehotou na vrátenie finančných prostriedkov do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vrátenie.

„Členovia správnej rady Fondu na podporu športu si vypočuli podrobnú správu hlavnej kontrolórky športu. Z následnej diskusie vyplynula názorová zhoda, správna rada rozhodla o 100-percentnom vrátení poskytnutého finančného príspevku,“ uviedol Lukáš Pitek, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

„Na základe pozvania Fondu na podporu športu som dnes členom správnej rady ako prizvanej osoby k Finančnej kontrole na mieste (FkNM) vysvetlila proces finančnej kontroly na mieste a doposiaľ zistené nedostatky. Členovia správnej rady fondu ako poskytovateľ príspevku a zároveň prizvaná osoba k FkNM rozhodli ako uviedol predseda správnej rady pán Pitek. Nakoľko výkon kontrolnej činnosti nie je plne ukončený, zistené nedostatky, ako aj dôvody zatiaľ podliehajú mlčanlivosti podľa § 27 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite,“ informovala Mariana Dvorščíková, hlavná kontrolórka športu.

„Ďakujem hlavnej kontrolórke športu za promptnú kontrolu a beriem na vedomie rozhodnutie Fondu na podporu športu o problematickej dotácii v Raslaviciach. Verím, že sa podobné prípady už nebudú opakovať, aj vďaka presnejším pravidlám pri všetkých nových výzvach,“ uviedol Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu.

(luc)