Správna rada schválila zloženie odbornej komisie "Športová infraštruktúra"

Správna rada Fondu na podporu športu zasadala vo štvrtok na domovskej pôde v Národnom tenisovom centre.

Členovia najvyššieho orgánu fondu diskutovali okrem iného o zložení odbornej komisie pre športovú infraštruktúru pre účel posudzovania a hodnotenia predložených žiadostí v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002, tzv. „INFRA 3“.

Správna rada schválila na základe výsledkov výberového konania členov odbornej komisie „Športová infraštruktúra“ v abecednom poradí – pp. Bohuš Peter, Čavajda Boris, Gacík Peter, Gejmovský Alexander, Gönci Jozef, Gubrický Vladimír, Ivanko Martin, Kraus Michal, Novák Peter, Pindroch Matej, Roško Samuel, Senecký Pavol, Sidorová Milota, Singovszki Miloš, Voltmann Patrik a Vorčák Milan.

(luc)