Usmernenie k vyúčtovaniu INFRA 3

Fond na podporu športu si dovoľuje informovať prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2022/002 (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry) o zverejnení usmernenia k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku, ktoré sú prijímatelia príspevku povinní predložiť Fondu na podporu športu prostredníctvom systému egrant.

Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2022/002