Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby (výzva č. 2021/003)

Fond na podporu športu si dovoľuje informovať predstaviteľov profesionálnych športových klubov, ktoré boli prijímateľmi mimoriadnej podpory poskytnutej na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 (výzva Fondu na podporu športu č. 2021/003 – Podpora profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II.) o zverejnení usmernenia k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej pomoci. Upozorňujeme, že vyúčtovanie sú prijímatelia mimoriadnej podpory povinní predložiť Fondu na podporu športu v súlade s pokynmi uvedenými v usmernení.

Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/003