Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej pomoci

Fond na podporu športu si dovoľuje informovať predstaviteľov podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru, ktorí boli prijímateľmi mimoriadnej podpory poskytnutej na pokrytie časti fixných nákladov, ktoré tieto podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry (výzva Fondu na podporu č. 2022/001 „Mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru“) o zverejnení usmernenia k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej pomoci.

Upozorňujeme, že vyúčtovanie sú prijímatelia mimoriadnej podpory povinní predložiť Fondu na podporu športu v súlade s pokynmi uvedenými v usmernení, najneskôr do 30.06.2023

Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 „Mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru“