Úvodné zasadnutie odbornej komisie INFRA 4

Členovia odbornej komisie pre športovú infraštruktúru fondu pre účel posudzovania a hodnotenia predložených žiadostí v rámci výzvy č. 2023/001, tzv. „INFRA 4“ sa stretli v priestoroch Fondu na podporu športu, aby sa navzájom spoznali a prebrali zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.

Odborná komisia bude zasadať na pravidelnej báze s cieľom schválenia žiadostí členmi správnej rady fondu v stanovenom termíne.