V dokončenej Angels aréne sa začalo preberacie konanie

Rekonštrukcia Angels Arény sa dostala do záverečnej fázy. Mesto Košice v utorok 21. marcazačalo spolu s vranovskou spoločnosťou Betpres preberacie konanie podľa zmluvy o dielo, ktoré obe strany podpísali minulý rok pred začiatkom modernizácie tohto športového stánku. 

Ak kolaudačné konanie prebehne bez problémov a nenastanú žiadne iné komplikácie, košické športové kluby budú môcť zrekonštruovanú halu využívať na svoje zápasy a tréningy už v priebehu tohto leta. Pôvodný termín dokončenia rekonštrukcie na základe zmluvy bol august 2023.

VÝZVA JE AJ REVITALIZÁCIA OKOLIA HALY

"Po spustení kolaudačného konania budeme musieť halu pripraviť na užívanie a popri tom získať povolenia napr. od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Je pred nami ešte niekoľko týždňov príprav, aby sme mohli halu vybaviť všetkým potrebným a spustiť do užívania. Musíme schváliť aj Prevádzkový poriadok. Keďže sme halu mohli postaviť aj vďaka finančným zdrojom z Fondu na podporu športu, každý, kto bude chcieť v tejto hale športovať, bude musieť splniť  štátom stanovené podmienky. Následne bude pred nami ďalšia výzva, aby sme zrevitalizovali aj okolie okolo Športovej haly. Verím, že sa nám to podarí najneskôr budúci rok," uviedol dne košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).    

Rekonštrukcia Angels arény sa začala vo februári 2022. Kvôli zachovaniu urbanistickej a architektonickej hodnoty budovy sa stavebné práce museli riadiť prísnymi požiadavkami Krajského pamiatkového úradu. Namiesto pôvodných tribún vzniklo nové hľadisko s kapacitou 846 miest na sedenie. Dokončili sa aj nové šatne pre športovcov, rozhodcov, trénerov, sprchy a sociálne zariadenia, položila sa aj nová palubovka.

Vznikli aj nové priestory pre zamestnancov haly a sociálne zariadenia pre divákov. Nad šatňami pribudla antidopingová miestnosť so sprchou a kancelária s kuchynkou. Vo vstupnej časti sa sprevádzkuje aj kaviareň s kapacitou pre 24 hostí aj s malou galériou. 

REKONŠTRUKCIA VYŠLA NA 3,1 MILIÓNA EUR

Vynovená Angels Aréna poskytne veľmi dobré podmienky nielen na tréningy a súťažné zápolenia v rôznych športoch, ale v pláne sú aj kultúrno-spoločenské akcie. Jej rekonštrukcia vyšla celkovo na 3,1 milióna eur, čo je o 15 percent menej, než sa pôvodne predpokladalo. Mesto Košice získalo na jej výstavbu dotáciu z Fondu na podporu športu v sume 1,25 milióna eur, zvyšné finančné zdroje išli z mestského rozpočtu.

„Tento stánok treba vnímať ako viacúčelovú multifunkčnú športovú halu, kde sa počas rekonštrukcie zvýšila aj kapacita jej zázemia a šatňové priestory. Na novej palubovke sú nakreslené čiary pre päť základných športov, čo nám vyplýva zo zmluvy s Fondom na podporu športu. Okrem basketbalu, na ktorý sme boli v tejto hale zvyknutí, by sa tu mal hrať volejbal, florbal, futsal či hádzaná. Halu budú využívať aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mládežnícke kluby,“ skonštatoval vedúci oddelenia športu a mládeže košického magistrátu Mário Švec. 

REŠTART ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

V rámci projektu Reštart športovej infraštruktúry v meste sa v metropole východu už uskutočnilo, resp. sa pripravuje viacero investícií. Ich cieľom je pozdvihnúť šport v mestu na vyššiu úroveň a pritiahnuť k pravidelnému pohybu najmä deti a mládež ako aj ďalších Košičanov bez rozdielu veku. 

ČÍTAJTE VIAC NA KOŠICE.SK

FOTO A TEXT DUŠAN TOKARČÍK/KOSICE.SK