V Starej Ľubovni pribudne nová telocvičňa

Približne o 16 mesiacov budú mať žiaci Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni novú telocvičňu. Postavia ju na nevyužívanej antukovej ploche v areáli školy za viac ako dva milióny eur. Na projekt získal zriaďovateľ školy, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK), dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 996-tisíc eur. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v pondelok. Riaditeľka gymnázia Klaudia Satkeová uviedla, že vďaka projektu rozšíria existujúce športové zázemie, ktoré už kapacitne i technicky nepostačuje potrebám žiakov.

REEL Z OTVORENIA

"Menšia stará telocvičňa, postavená ešte v roku 1928, bude slúžiť žiakom aj naďalej, máme tu aj posilňovňu. Budeme však musieť uzavrieť vonkajšiu plochu na cvičenie, keďže v tejto časti bude stavenisko," povedala riaditeľka školy, ktorú aktuálne navštevuje takmer 340 žiakov.

„Je skvelé, keď sa spoja sily a vznikne projekt, ktorý bude slúžiť na výučbu i športu pre všetkých. Za účasti predsedu Prešovského samosprávneho kraja, regionálnych poslancov, klubových funkcionárov a predstaviteľov školy sme dnes slávnostne poklepali základný kameň budúcej novej telocvične v Starej Ľubovni. Som presvedčený, že práve výstavba tohto typu športovej infraštruktúry napĺňa ideu antickej kalokagatie, ktorú je nevyhnutné vštepovať mládeži od útleho veku. Nech sa dielo podarí a vďačnosť i entuziazmus, ktoré som tu dnes vnímal, vedú dielo do úspešnej realizácie,“ povedal Ján Pivovarník, člen správnej rady Fondu na podporu športu a zároveň vysokoškolský pedagóg na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove.

Vedúci odboru školstva PSK Ján Furman doplnil, že ide o druhú investičnú akciu v spolupráci s Fondom na podporu športu, prvou bola multifunkčná hala v obci Bijacovce v okrese Levoča. "Telocvičňa v Starej Ľubovni je financovaná z dvoch zdrojov, milión eur je z rozpočtu kraja a zvyšok z fondu. Ide o telocvičňu s klasickými rozmermi a s kompletným zázemím. Súčasťou stavby je aj prepojovacia chodba s hlavnou budovou školy," ozrejmil Furman.

Riaditeľka podotkla, že okrem študentov bude športovisko slúžiť aj širokej verejnosti, miestnym klubom aj centru voľného času. Novú halu chcú využiť multifunkčne, teda aj na kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré organizuje škola.

Stará Ľubovňa

Predseda PSK Milan Majerský dodal, že čoskoro by chceli začať s výstavbou telocvične aj pri Strednej zdravotníckej škole v Poprade, ktorej žiaci v súčasnosti za telesnou výchovou dochádzajú do iných priestorov. "Je to vo fáze prípravy a podania žiadosti na Fond na podporu športu. Verím, že budeme opäť úspešní a základný kameň stavby o pár mesiacov poklepeme aj tam," uzavrel.

(tasr+luc)

FOTO TASR - Adriána Hudecová + FACEBOOK Ľuboš Tomko - POĎME ĎALEJ ĽUBOVŇA