V Terni otvorili novú telocvičňu volejbalovým turnajom

Sobotňajším exhibičným volejbalovým turnajom otvorili v obci Terňa novú telocvičňu, ktorej financovanie sa samospráve podarilo zabezpečiť zložením zdrojov vlastného rozpočtu, Prešovského samosprávneho kraja a Fondu na podporu športu, ktorý prispel sumou bezmála 400,- tisíc eur.

FnPS

 

„Nevyhnutnosť a účelovosť novej telocvične v regióne je nespochybniteľná. Športovisko budú využívať nielen študenti tamojšej školy, ale aj verejnosť z blízkeho aj širšieho okolia. Je skvelé, že prošportovému vedeniu obce sa podarilo skoordinovať financovanie z vlastných zdrojov, z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja i Fondu na podporu športu. Budem nesmierne rád, keď bude samospráva v budúcnosti pokračovať, rozšíri projekt o debarierizačné prvky ako i o divácke zázemie,“ povedal Miroslav Dráb, člen správnej rady Fondu na podporu šport  a Slovenského zväzu ľadového hokeja, generálny manažér slovenského parahokejového tímu, riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný Kubín.