Veselé Vianoce a pohodový rok 2023

Fond na podporu športu ďakuje všetkým partnerom za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku. 

Prajeme spokojné, zdravím, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roku.

Vzhľadom na čerpanie dovolenky budú zamestanci kancelárie Fondu na podporu športu opäť k dispozícii 9. januára 2023.

 

PF 2023