Vláda schválila 8,3 milióna na Národné olympijské centrum plaveckých športov

Mestská plaváreň v Košiciach dostane na prestavbu viac ako 8,34 milióna eur z Fondu na podporu športu. Vzniknúť by z nej malo Národné olympijské centrum plaveckých športov. Návrh z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR schválila vláda na stredajšom rokovaní.

Príspevok bude použitý na vytvorenie infraštruktúry národného významu, ktorá bude spĺňať požiadavky medzinárodných športových organizácií a môže byť využitá na medzinárodné súťaže alebo prípravu športových reprezentantov.

„V Košiciach plánuje Slovenská plavecká federácia viaceré významné medzinárodné podujatia vo vodnom póle, v plávaní a synchronizovanom plávaní. Národné olympijské centrum plaveckých športov sa môže stať športoviskom, kde sa budú organizovať i sústredenia medzinárodných reprezentácií pred dôležitými súťažami," približuje materiál.

Celkový rozpočet projektu sa odhaduje na 16,7 milióna eur, pričom polovica finančných prostriedkov bude poskytnutá z vlastných zdrojov mesta Košice a jeho dcérskej spoločnosti Tepelné hospodárstvo. „Použitie finančných prostriedkov je plánované v rokoch 2023 a 2024,“ dodal rezort.

„Veľmi sa teším, že po správnej rade Fondu na podporu športu na svojom dnešnom rokovaní i vláda SR potvrdila jej rozhodnutie. Chcem zdôrazniť, že schválenie pridelenia príspevku vo výške viac ako 8 milióna eur na prestavbu Mestskej krytej plavárne v Košiciach na Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach je najvyššou podporou jednému projektu v doterajšej histórii fondu. Oceňujem to, lebo bazén vie byť najdemokratickejšia športová infraštruktúra. V jednom momente môže byť totiž v jednej dráhe reprezentant krajiny, vo vedľajšej skupina aktívnych seniorov, v ďalšej po práci relaxujúci, v ďalšej deti učiace sa plávať a ďalšej ľudia s rôznym typom či stupňom zdravotného znevýhodnenia. Vo vode bazéna sme si všetci rovní. Držim palce, aby sa im v Košiciach podarilo čím skôr prestavbu úspešne zrealizovať a túto myšlienku napĺňať i v budúcej prevádzkovej praxi,“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

(tasr+luc)