Zasadnutie správnej rady aj o strategických projektoch športovej infraštruktúry v Prešove

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo dokončiť výjazdové rokovania po všetkých krajských mestách na Slovensku a sadli sme si za jeden stôl so zodpovednými zástupcami významných projektov športovej infraštruktúry v Prešove a okolí,“ skonštatoval Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu, na margo piatkového zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu v treťom najľudnatejšom meste na Slovensku.

Na februárovom rokovaní sa okrem členov správnej a dozornej rady zúčastnili aj poprední predstavitelia prešovského regiónu, aby predostreli históriu stav a perspektívy miestnej športovej infraštruktúry.

„Možnosť predniesť projekty mesta na pôde prijímacej sieni Mestského úradu Prešov, považujem za významný krok vo vzájomnej spolupráci. Vnímame obrovský záujem zo strany verejnosti o rozvoj športového zázemia a pevne verím, že vďaka súčinnosti sa nám podarí naše zámery aj zrealizovať,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.

Na rokovaní sa zúčastnili okrem primátora Františka Oľhu aj jeho druhý zástupca Peter Krajňák, odborný referent pre šport Michal Semančík a Ľuboš Micheľ, predseda predstavenstva 1. FC Tatran Prešov.

Zasadnutie 37

Zámery rozvoja športovej infraštruktúry v regióne predniesli predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja – Jozef Kanuščák, podpredseda PSK a Lýdia Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií PSK.

„Samospráva nastavila krátkodobé aj dlhodobé plány smerom k realizovateľnosti projektových zámerov. V aktuálnej výzve by sme sa chceli uchádzať s projektom výstavby telocvične pri gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni,“ prezentovali zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja.

Správna rada Fondu na podporu športu rokovala v plnom zložení, už aj s novovymenovanými členmi - Miroslavom Lažom, generálnym sekretárom Slovenského zväzu ľadového hokeja a Patrikom Hrbekom, riaditeľom právneho oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru.

(luc)